Równowaga w życiu pracownika to sukces całej organizacji

równowaga

Równowaga w życiu pracownika to sukces całej organizacji

Dla naszych pracowników ważna jest dbałość o równowagę między życiem rodzinnymi i zawodowym, dlatego jest to istotne również dla nas – pracodawcy. 

Dzięki zmianom w Kodeksie Pracy, obejmującym m.in. 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla ojców, kobietom łatwiej będzie godzić życie rodzinne i zawodowe. Chodzi również o czas powrotu do aktywności zawodowej po przerwie związanej z narodzinami dziecka. To dla większości mam wyjątkowo trudny moment. To, że dzieckiem zajmie się wtedy tata, dla matki jest zdecydowanie mniej stresujące niż pozostawienie syna lub córki w żłobku lub pod opieką osoby trzeciej.

Badania pokazują, że mężczyźni, którzy byli na urlopach rodzicielskich, nawet po powrocie do pracy, w większym stopniu angażują się w opiekę nad dziećmi i życie domowe. Jest to szczególnie ważne w świetle badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego z grudnia 2022, które pokazuje, że nawet w rodzinach, w których oboje rodziców pracuje, to matki w dużo większym stopniu zajmują się dziećmi.

9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla taty, podkreśla jego bardzo ważną rolę w wychowaniu dziecka od samego początku. Dzięki zmianom w Kodeksie Pracy ojcowie będą mogli aktywnie uczestniczyć w pierwszych miesiącach życia dziecka, budować z nim więź jeszcze w okresie niemowlęcym, być w procesie wychowania. To pozytywnie wpływa na poczucie odpowiedzialności i zaangażowania.

Jesteśmy przekonani, że te 9 tygodni przerwy w pracy, da ojcom szansę na zbudowanie kompetencji rodzicielskich i złapanie świeżej perspektywy. Ojcowie z BGK, którzy dotychczas korzystali z urlopów rodzicielskich, potwierdzają, że taka przerwa wzbogaciła ich doświadczenia i pozwoliła nabrać sił i motywacji do innych aktywności, w tym zawodowych.

Odnosząc się do korzyści finansowych – rodzice mogą zaoszczędzić na tym rozwiązaniu nie płacąc za nianię, prywatny żłobek lub przedszkole. Przez dwa miesiące dodatkowego czasu, w którym ojciec zajmuje się dzieckiem, ma prawo do częściowego wynagrodzenia.

Od ponad 2 lat rozmawiamy z naszymi pracownikami o dyrektywie work-life balance.
Przeprowadzone w BGK badanie potwierdza, że to dobre rozwiązanie. Nasi pracownicy są otwarci na to, abyśmy jako pracodawca zachęcali do korzystania z urlopów ojcowskich i rodzicielskich. Komfort pracowników pozytywnie przekłada się na funkcjonowanie całej organizacji.

Pobierz Przewodnik „Równi w domu-Równi w pracy”

Dodaj komentarz