Marta Podedworna work-life balance

Marta Podedworna

Dyrektorka Departamentu Polityki  Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, członkini Rady programowej Fundacji Share The Care, która uczestniczyła w przygotowaniach rekomendacji dla rządu odnośnie wdrożenia dyrektywy w Polsce.