dr Barbara Janta

Analityk polityki społecznej

Dr Barbara Janta jest analitykiem polityki społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach rynku pracy, polityki rodzinnej, migracji, praw dziecka, oraz wyrównywania nierówności społecznych. W swojej pracy zawodowej przeprowadziła szereg badań dla Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz podlegających jej agencji, m.in. Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Jej dorobek obejmuje ponad 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych, oraz szereg prezentacji na forum europejskim.

Doktorat ukończyła na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. Wcześniej ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

This will close in 0 seconds