Urlop macierzyński i rodzicielski należy rozróżniać jako dwa różne uprawnienia, a nie traktować jako roczny urlop macierzyński. Rozróżnienie tych urlopów daje możliwość świadomego podjęcia decyzji, co do formy korzystania z nich i wynikających z tego konsekwencji, w tym tych finansowych.
Mówiąc o bliskości, często mamy na myśli miłość. Miłość jednak może przyjmować różną formę – miłości do rodzica, dziecka, przyjaciela czy ludzi i/ lub zwierząt ogólnie. Miłość partnerska, jako jedyna, zawiera obok bliskości element intymności zarówno psychicznej jak i fizycznej
Dla ludzi, którzy weszli już w wiek życiowej mądrości - czyli dla moich równolatków 😛 - Truman Show był jednym z kultowych filmów młodości, czyli z czasów, kiedy o fejsbuku jeszcze w ogóle nikt nie myślał, a żeby sprawdzić maila,
Dobre rady, pouczanie, jawna krytyka lub drobne złośliwości. Krytyka kobiet przybiera różne formy i towarzyszy większości kobiet na każdym etapie życia. Jaką skalę ma zjawisko women shamingu, czyli nieustannego oceniania kobiet w Polsce? 63% badanych kobiet zetknęło się ze zjawiskiem

Coraz więcej mówi się nie tylko o zmianie podejścia do ojcostwa, ale także o tym, jak zaangażowanie w opiekę i wychowanie dziecka wpływa na ojca, jego więź z dzieckiem oraz samo dziecko. Korzyści z tej relacji są nie do przecenienia dla obu stron.
Kiedy w Polsce wejdą w życie 2-miesięczne nietransferowalne urlopy rodzicielskie dla ojców?
Dlaczego warto wspierać kobiety w zmianie stereotypowego postrzegania ról rodzicielskich?
Czy tradycyjny model rodziny i podział obowiązków odchodzą w Polsce do lamusa?
Jakie rozwiązania może wdrożyć firma, by zachęcać pracowników do dzielenia się urlopami rodzicielskimi?
PARTNERZY PORTALU
logo bnp paribas
logo citi bank
logo state street
logo sołtysiński kawęcki szlęzak
logo femmeritum
zdjęcie falling in love is easy

Podział urlopów rodzicielskich to pierwszy krok do partnerstwa w związku i równowagi w życiu.
# OBSERWUJ NAS NA INSTAGRAMIE