Jakie możliwości daje matkom i ojcom kodeks pracy.
Jest takie powiedzenie, które mówi, że aby wychować dziecko, potrzeba zaangażowania całej wioski! Dlaczego? Bo jest to bardzo skomplikowany proces, z którego przyszli rodzice często nie zdają sobie sprawy.
Skąd wiemy jakimi rodzicami będziemy jeszcze zanim urodzi nam się dziecko?

Coraz więcej mówi się nie tylko o zmianie podejścia do ojcostwa, ale także o tym, jak zaangażowanie w opiekę i wychowanie dziecka wpływa na ojca, jego więź z dzieckiem oraz samo dziecko. Korzyści z tej relacji są nie do przecenienia dla obu stron.
Dlaczego warto wspierać kobiety w zmianie stereotypowego postrzegania ról rodzicielskich?
Czy tradycyjny model rodziny i podział obowiązków odchodzą w Polsce do lamusa?
Kiedy w Polsce wejdą w życie 2-miesięczne nietransferowalne urlopy rodzicielskie dla ojców?
Jakie rozwiązania może wdrożyć firma, by zachęcać pracowników do dzielenia się urlopami rodzicielskimi?
PARTNERZY PORTALU

Podział urlopów rodzicielskich to pierwszy krok do partnerstwa w związku i równowagi w życiu.
# OBSERWUJ NAS NA INSTAGRAMIE