Czy osiągniemy równość na rynku pracy bez zadbania o równość rodzicielską?

Równi w domu - równi w pracy

Czy osiągniemy równość na rynku pracy bez zadbania o równość rodzicielską?

28 marca odbyła się pierwsza debata on-line z cyklu „Równi w domu-równi w pracy”

Zapraszamy na premierę przewodnika dla pracujących rodziców i pracodawców „Równi w domu – równi w pracy” i na pierwszą debatę z cyklu pod tym samym tytułem.

Temat równości płci na rynku pracy jest z nami od kilku lat. Wynika wprost z celów zrównoważonego rozwoju ONZ (cel 5 – równość płci) i kryteriów ESG, gdzie obszar „social” odnosi się m.in. do tego, jaki wpływ ma firma na swoich pracowników. Stąd powszechne, szczególnie w sektorze business services, strategie różnorodności i inkluzywności.

Pracodawcy dostrzegają potencjał kobiet i chcą je wspierać w rozwoju zawodowym, ale szukając rozwiązań, warto wrócić do jednego z głównych źródeł nierówności, a jest nim opieka rodzicielska.

W debacie wzięli udział:

  • Iwona Dudzińska, Managing Director, Citi
  • Wioletta Bobryk, Legal, Compliance and Public Policy Director, ABSL
  • Karolina Andrian, Prezeska, Fundacja Share the Care
  • Marek Gawłowicz, Senior Operations Manager, 3M
  • Łukasz Dominiak, Rekruter, Friisberg

Moderator: Sylwia Ziemacka, Managing Director, Poland Weekly

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds