Liczy się pierwsze wrażenie

liczy się pierwsze wrażenie

Liczy się pierwsze wrażenie

O tym jak reakcja menedżera może przesądzić o decyzji ojca o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego.

Menedżerowie to strategiczne ogniwo zmiany, jeśli chodzi o urlopy dla ojców. Ich postawa przekłada się bezpośrednio na kulturę organizacji.  O ile w przypadku kobiet-matek, wsparcie menedżera jest kluczowe w procesie powrotu do pracy, tak w przypadku ojców reakcja przełożonego może zaważyć na tym czy ojcowie w ogóle zdecydują się skorzystać z przysługującego im świadczenia. Reakcja menadżera na zapowiedź ojca o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego, może przesądzić o dalszych decyzjach ojców. 

Po głowie pracownika-ojca będą krążyć następujące pytania:

• Czy mój menadżer zrozumie moją potrzebę? 

• Czy będzie miał mi za złe, że chcę wziąć urlop rodzicielski?

• Czy zostanę zwolniony?

• Czy zespół poradzi sobie beze mnie?

• Czy zespół nie będzie o mnie myślał, że „siedzę sobie w domu z dzieckiem” zamiast pracować?

• Czy zostanę “ukarany za taką decyzję”, tzn. pozbawiony premii, podwyżki, przestanę być przydzielany do ciekawych projektów?

Warto wraz z swoją grupą menadżerów omówić powyższe zagadnienia i zaadresować ryzyka operacyjne jakie przy nich się pojawiają.

Prawdopodobnie obecni menedżerowie/rki sami nie mieli okazji korzystania z urlopów rodzicielskich czy dzielenia się nimi z ojcem swojego dziecka. Nie mogą zatem odwołać się do swojego osobistego doświadczenia. Może to stanowić przeszkodę w zrozumieniu nowej sytuacji i potrzeb nowego pokolenia. A różnice w podejściu do roli mężczyzny w rodzinie mogą być tutaj znaczne. Starsze pokolenia mężczyzn rozumieją miłość do swojej rodziny jako zapewnienie jej finansowego zabezpieczenia. Młodsi postrzegają ją jako posiadanie głębokiej więzi z bliskimi.

Rynek pracy i potrzeby pracowników przeobraziły się diametralnie. Jeśli chcemy podążać z duchem czasu oraz mieć zaangażowany zespół, musimy traktować pracowników po partnersku i uwzględniać ich potrzeby dotyczące równowagi praca – życie.

Polityka firmy w zakresie budowania równości rodzicielskiej musi być jasna i zrozumiała dla menedżerów. Należy przygotować wsparcie procesowe w obszarze zarządzania nieobecnością pracowników-ojców (9 tygodniową lub dłuższą). 

Pracodawca dysponuje narzędziami wspierającymi zespoły podczas nieobecności ojców – wypracował je chociażby dla zarządzania nieobecnością pracowników-matek. Różnica między ojcami, a matkami jest taka, że na nieobecność kobiety możemy przygotować się w czasie jej ciąży. Ojciec natomiast zgodnie z Kodeksem pracy składa wniosek o urlop rodzicielski na 21 dni przed datą jego rozpoczęcia. To bardzo krótki okres na przygotowanie się na jego nieobecność, tym bardziej, że o fakcie, że spodziewa się dziecka możemy jako pracodawca nic nie wiedzieć. 

Ta sytuacja wymaga podjęcia działań budujących wzajemne zaufanie między pracownikiem, a menedżerem i pracodawcą. To może przesądzić o sukcesie całego procesu. 

Wypracowanie działań wzmacniających zaufanie i przepływ informacji oraz realne wsparcie menedżerów jest niezbędnym elementem powodzenia wszelkich działań zmierzających do transformacji organizacji w kierunku inkluzyjnej i budującej równość rodzicielską.

To normalne, że boimy się zmian – dotyczy to każdego człowieka. Przez lata przekazy kulturowe mówiły nam, że opieką nad dzieckiem powinna zajmować się jego matka. Uznanie ojca za pełnoprawnego opiekuna jest wciąż trudne, ale bardzo ważne. Coraz więcej mężczyzn chce budować więź z dzieckiem od samego początku, chce sprawiedliwie dzielić obowiązki wynikające z posiadania rodziny ze swoją partnerką oraz dać jej szansę na taki sam rozwój zawodowy, jaki sami mają. 

Pracodawcy, którzy to zrozumieją i zbudują kulturę organizacyjną uznającą i wspierającą te potrzeby będą mieli przewagę konkurencyjną nad innymi podmiotami gospodarczymi. Ci, którzy pozostaną w tyle, i tak będą musieli się dostosować do nowych wytycznych, chociażby ze względu na wymogi ESG. Nawet jeśli raportowanie nie będzie dotyczyło firmy bezpośrednio, to prawdopodobnie wymuszają to na niej ich partnerzy biznesowi dbający o ESG w ramach swojego łańcucha wartości. 

Zapisz się na konferencję Równi w domu – Równi w pracy, 25.04

Wydarzenia Fundacji Share the Care są bezpłatne! A jeżeli podobają Ci się nasze działania, przeczytaj nasze postulaty i pomóż nam działać na rzecz równości rodzicielskiej w Polsce.

This will close in 0 seconds