Agenda Wydarzenia

agenda

Agenda Wydarzenia


Strefa kobiecego wpływu – program wydarzenia 27.05.2024

Akt 1: jesteś potencjałem dla siebie samej i innych kobiet

Akt 2: jesteś potencjałem dla zmieniającego się świata

Akt 3: jesteś potencjałem dla swojego dziecka i partnera 

15:30 – 16.00 Rejestracja gości

16:00 – 16:15 Powitanie: Jesteśmy ważne! Bądźmy z tego dumne!

Kamila Szalach, CEO Femmeritum – Partnera Merytorycznego Wydarzenia

Karolina Andrian, Prezeska Fundacja Share The Care – Organizatora Wydarzenia

Akt 1: Jesteś potencjałem dla siebie samej i innych kobiet (mecenas Haleon)

16:15 – 16.30 Power speech: O kobietach na rynku pracy, równości i sile sprawczej w zmieniającej się rzeczywistości

Kiedy dyskutujemy o kobietach na rynku pracy, często sprowadzamy to do suchych liczb i równań matematycznych. To istotne, bo wyraźnie pokazuje, że nadal istnieje tzw. kara za macierzyństwo. Finansowe konsekwencje tego ciążą nad nami do końca życia. Widać to we wskaźniku aktywności zawodowej, wysokości wynagrodzeń czy emerytury.

Potrzebujemy kobiecego potencjału w polityce, na rynku pracy, oraz w sektorze organizacji pozarządowych. Szczególnie teraz, gdy stary porządek świata zawodzi zbyt wielu z nas, musimy ten świat urządzić na nowo, uwzględniając różnorodne interesy i potrzeby, w tym nasze własne.

Alicja Wejdner (Stowarzyszenie Kongres Kobiet)

16:30 – 17:00 Rozmowa: O powodach do dumy

Lista tematów do omówienia jest bardzo długa. Będziemy rozmawiać o pewności siebie; o tym jak być matką i przy tym nie zgubić siebie; o partnerstwie; o tym, że macierzyństwo nie stoi w sprzeczności z rozwojem zawodowym oraz że pieniądze i niezależność finansowa są ważne.

Zdążymy? Zdążymy, bo w głębi duszy wiele z nas czuje to wszystko intuicyjnie, ale musi nam to powiedzieć ktoś z zewnątrz, żeby zagłuszyć nasze ciągłe wyrzuty sumienia.

Katarzyna Wasilewska (Uniwersytet Warszawski),

Marzena Pilarz-Herzyk (www.mamaprawniczka.pl),

Łukasz Dominiak (Who’s Your Daddy, Ambasador Fundacji Share the Care),

Monika Mrozowska (aktorka)

Prowadzenie: Maria Konarowska (aktorka, ambasadorka Fundacji Share the Care)

17:00-17:30 Rozmowa: O sprawczości, wspieraniu się i dorobku dziewcząt i kobiet

Ta rozmowa będzie manifestem kobiecej solidarności i sprawczości. Można by się spierać, czy kobiety zawsze się wspierały, czy jest to zjawisko nowe, jednakże nie sposób zaprzeczyć, że owocna współpraca kobiet przynosi liczne korzyści na różnych płaszczyznach.

Anna Kowalczyk (Muzeum Historii Kobiet),

Iwona Chmura Rutkowska (Muzeum Historii Kobiet),

Anna Bachulska-Kossek (Haleon),

Dorota Czekaj (Sieć Przedsiębiorczych Kobiet),

Barbara Kurdej-Szatan (aktorka)

prowadzenie: Agnieszka Bilińska (Leading Women)

17:30 – 18:00 Przerwa

Akt 2: Jesteś potencjałem dla zmieniającego się świata (mecenas: BNP Paribas)

18:00- 18:15 Power speech: O potrzebie głosu kobiet w mediach, eksperckości i perfekcjonizmie

Kobiety stanowią 50% społeczeństwa, więc powinny być równoprawnym uczestnikiem debat w przestrzeni publicznej, w tym w mediach. Choć nasz udział jako ekspertek w różnych dziedzinach jest kluczowy, często, a wręcz przeważnie, to głos mężczyzn dominuje dyskusje.

Musimy zmienić tę sytuację. Potrzebujemy większego zaangażowania kobiet w przestrzeni medialnej. Nasze głosy, nasze doświadczenia, nasze perspektywy są równie cenne i potrzebne. Chcemy mieć wpływ? Chcemy, aby liczono się z naszym zdaniem? Musimy być bardziej widoczne w mediach. Jak to zrobić?

Katarzyna Gaweł (Ringer Axel Springer Polska)

18:15 – 19:05 Rozmowa: O potencjale kobiet dla zmieniającego się świata

Zacznijmy od rewolucji w postrzeganiu roli kobiet w społeczeństwie, która dzieje się na naszych oczach. Doceńmy coraz większą aktywność kobiet w sięganiu po więcej, ich chęć do zmiany – zarówno swojej pozycji, jak i świata, w którym żyjemy. 

Czy robią to dla siebie czy dla innych? Co motywuje współczesne kobiety do angażowania się w walkę o równość, prawa osób wykluczanych, pokój, zrównoważony rozwój i przetrwanie planety? Jak pracodawcy, media, NGO’sy i my wszyscy możemy wspierać kobiety w realizacji swoich zawodowych i osobistych celów, mimo barier, które nadal są silnie zakorzenione w naszym społeczeństwie? Wspierać, zrobić przestrzeń czy nie przeszkadzać?

Aleksandra Gajewska – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Katarzyna Rozenfeld, Kobiety Na Wybory

Aneta Sarnik – Sawicka, ING Hubs Poland

Magdalena Grzela – Rześniowiecka, Brown – Forman

Monika Kordowska – Bank BNP Paribas 

Monika Remiszewska – Ringer Axel Springer Polska 

Karolina Kosecka – Protest 2119

Prowadzenie: Sylwia Ziemacka, (Fundacja Share the Care)

Akt 3. Jesteś potencjałem dla swoich dzieci i swojego partnera (mecenas: Gillette)

19:05-19:20 Power speech: Z powodu dzieci i dla dzieci – o satysfakcji z bycia pracującą mamą

Badania wskazują, że dzieci mające matki aktywne zawodowo często rozwijają się lepiej zarówno pod względem edukacyjnym, jak i społecznym. Obecność pracującej mamy zachęca do kreatywności, samodzielności oraz budowania równowagi między życiem osobistym a zawodowym.

Macierzyństwo nie stoi w sprzeczności z rozwojem zawodowym. Wręcz przeciwnie, staje się źródłem inspiracji, motywacji do osiągania celów oraz dowodem na to, że możliwe jest pogodzenie ambitnych aspiracji zawodowych z pełnieniem roli opiekuna.

Edyta Żmuda (Charaktery) 

19.20-20:05 Rozmowa: O równości, sojuszach damsko-męskich i zrozumieniu

Partnerstwo w związku jest dla nas odpowiedzią na zmieniający się świat, w którym równość i wiara w ludzki potencjał jest jedną z najwyższych wartości; a jakość relacji przekłada się na jakość naszego życia.  Partnerstwo jest korzystne dla wszystkich, a najlepszymi ambasadorami partnerstwa są ci, którzy wdrażają je w życie. 

Jarek Kania,  Ojcowska Strona Mocy, Ambasador Fundacji Share the Care

Rafał Zadykowicz, lekarz ginekolog, Ambasador Fundacji Share the Care

Agata Stola, psychoterapeutka, seksuolożka, terapeutka par

Prowadzenie: Karolina Andrian (Fundacja Share the Care)

20:05 – 20:20 Power speech: O kobiecej seksualności i partnerstwie w “tej” relacji

Seksualność kobiet jest integralną częścią ich potencjału. Poprzez budowanie relacji opartych na zaufaniu i szacunku, kobiety mogą wzmacniać siebie nawzajem oraz tworzyć przestrzeń do wspólnego rozwoju i wsparcia. 

Jak świadome korzystanie z własnej seksualności może przyczynić się do budowania pewności siebie, samoakceptacji i większej satysfakcji ze związku.

Agata Stola, psychoterapeutka, seksuolożka, terapeutka par

20:20  – Zakończenie oficjalnej części wydarzenia

20:20 – 21:30 – Networking  

ZAPRASZAMY!

Jeśli podoba ci się, co robimy wesprzyj nas na PATRONITE i pomóż nam budować świat równych szans.

This will close in 0 seconds