Apel do Premiera

Apel do premiera

Apel do Premiera

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę apeluje do premiera: prawa dzieci powinny stać się priorytetem w Unii Europejskiej.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę do końca maja zbiera podpisy pod apelem do premiera Donalda Tuska, aby prawa dzieci i kwestie ich bezpieczeństwa zostały uznane za priorytet prezydencji Polski w Radzie UE, przypadającej na pierwszą połowę 2025 roku. FDDS postuluje, aby Rada Unii Europejskiej zarekomendowała wszystkim państwom Wspólnoty wdrożenie procedur chroniących dzieci podczas ich pobytu w szkołach oraz innych placówkach. W Polsce podobne regulacje – standardy ochrony małoletnich obowiązują od połowy lutego tego roku.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wystosowała do premiera polskiego rządu apel w związku z przypadającą 1 maja 2024 r. dwudziestą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

– Chcemy wykorzystać ten wyjątkowy moment i zaapelować, by bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkołach i innych placówkach potraktować jako priorytet naszej prezydencji w Radzie UE. Podobne rozwiązania safeguardingowe, pod nazwą standardów ochrony małoletnich, niespełna rok temu zostały niemal jednomyślnie przyjęte przez polski parlament, a eksperci międzynarodowych organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem krzywdzeniu dzieci wypowiadali się o nich z dużym uznaniem. Zależy nam na tym, aby prezydencja Polski przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w krajach Wspólnoty. Zachęcamy wszystkie osoby, które podzielają wartości naszej organizacji, do składania podpisów pod apelem. Czekamy na nie do końca maja – mówi Renata Szredzińska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

– Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej przypada na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 r. Nasz kraj będzie wówczas przewodniczył posiedzeniom Rady UE, a także ustalał program tematów i spraw, którymi zajmie się Rada w ciągu całego półrocza. Myślę, że zwiększenie bezpieczeństwa dzieci zdecydowanie powinno się znaleźć wśród priorytetów naszego rządu – dodaje Katarzyna Katana, radczyni prawna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Obowiązujące w Polsce standardy ochrony małoletnich zostały wprowadzone na mocy przyjętej w lipcu 2023 r. nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw. Przepisy dotyczą wszystkich podmiotów, których działalność w jakimkolwiek stopniu wiąże się z pracą z dziećmi albo w których przebywają lub mogą przebywać dzieci. Mowa o placówkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, religijnych, artystycznych, medycznych, rekreacyjnych, sportowych, a także wszystkich związanych z rozwijaniem zainteresowań dzieci. 

W myśl polskiego prawa standardy ochrony małoletnich obejmują:

  • edukację personelu danej organizacji lub firmy;
  • zasady podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia, że dziecko doznaje krzywdzenia ze strony zarówno pracowników, współpracowników, wolontariuszy danej organizacji, jak i ze strony członków rodziny lub rówieśników, czyli innych dzieci;
  • zasady bezpiecznych relacji między personelem a dziećmi oraz bezpiecznych relacji rówieśniczych;
  • zasady ewaluacji wprowadzonych rozwiązań.

Zwracając uwagę polskiego rządu na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stara się uczynić kwestię praw dzieci priorytetem prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Fundacja pragnie być głosem tych, którzy nie mają możliwości bezpośredniego oddziaływania na decydentów, a podpisanie apelu daje każdemu obywatelowi i każdej obywatelce możliwość okazania solidarności z dziećmi i wsparcia misji zapewnienia im bezpieczeństwa.

Apel można podpisać do końca maja 2024 r. pod linkiem.

O Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

Od 1991 roku chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym. Zapewniamy dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną. Uczymy dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspieramy i angażujemy rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem. Wpływamy na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy!

Więcej o Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

Oficjalna strona: https://fdds.pl/

Biuro prasowe fundacji: media.fdds.pl

This will close in 0 seconds