Historia jednej kobiety

Historia jednej kobiety

Kiedy Neil Armstrong stawiał swój pierwszy krok na powierzchni księżyca powiedział: „To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. Kiedy w lutym 2021 Jane Fraser, stanęła na czele Citigroup można śmiało powiedzieć, że było to dla niej wielkie osiągnięcie, jednakże w jeszcze większym stopniu jej awans wpłynął na społeczność kobiet na całym świecie. Bankierka ze Szkocji została nie tylko pierwszą kobietą na stanowisku dyrektora generalnego globalnego banku, ale również pierwszą kobietą kierującą dużym bankiem notowanym na Wall Street. To historia, która napawa optymizmem i pokazuje, że świat się zmienia i to we właściwym kierunku.

Kobiety w dalszym ciągu napotykają na szklany sufit w rozwoju zawodowym, dlatego tak spektakularna historia przywraca wiarę w to, że być może doczekamy chwili kiedy to kompetencje a nie płeć będą decydowały o przebiegu naszej kariery. Już sam fakt powołania kobiety na tak wysokie stanowisko jest znamienny, ale jeszcze bardziej znaczące mogą być przyszłe osiągniecia Fraser na stanowisku szefowej Citigroup. Biorąc pod uwagę wyniki badań na temat skuteczności kobiet na pozycjach zarządzających, sukcesy ma „jak w banku”.

Po kryzysie gospodarczym z 2008 roku zauważono, że kraje, które mniej ucierpiały miały wyższą reprezentację kobiet w zarządach banków oraz na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym. Skomentowała to wtedy Christine Lagarde, ówczesna szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Powiedziała, że gdyby Lehman Brothers byli Lehman Sisters, kryzys gospodarczy wyglądałby zupełnie inaczej.

Od roku świat zmaga się z pandemią koronawirusa i w kwestii radzenia sobie z tą kryzysową sytuacją również rysuje się pewna prawidłowość – państwa, w których rządzą kobiety lepiej radzą sobie z pandemią. Avivah Wittenberg-Cox, CEO organizacji 20-first działającej na rzecz równości płci m.in. w biznesie zwróciła uwagę, że prezydentki czy premierki obok 3 czynników często obecnych również u panów (wiarygodność, zdecydowanie działanie i korzystanie z dobrodziejstw technologii) nieco częściej kierują się jeszcze jednym: miłością i naturalną chęcią opieki nad społeczeństwem. Cox zauważyła, że w przypadku kryzysowej sytuacji związanej z covid właśnie ta cecha przyczyniła się do owych lepszych efektów radzenia sobie z pandemią.

Badania jednoznacznie wskazują, że zwiększanie udziału kobiet na stanowiskach zarządzających prowadzi do lepszych wyników biznesowych. Zatrudnianie kobiet pozytywnie przekłada się zarówno na styl zarządzania, jak i wewnętrzne relacje w firmie. Większa różnorodność prowadzi do mądrzejszego podejmowania decyzji, wpływa na wyniki finansowe organizacji i napędza innowacje.

Sama Jane Fraser w wywiadzie dla magazynu „Time” powoływała się na badanie Harward Business Review, które wskazuje, że firmy stawiające na różnorodność mają znacznie wyższe przychody z innowacji i wyższe marże. Co więcej, gdyby kobiety angażowały się w gospodarkę w równym stopniu co mężczyźni, globalny PKB wzrósłby o 26 proc. do 2025 roku.

Z kolei badania Boston Consulting Group wskazują, że startupy założone i współzałożone przez kobiety są znacznie lepszymi inwestycjami finansowymi. Na każdego dolara finansowania takie startupy generowały 78 centów, podczas gdy startupy założone przez mężczyzn generowały mniej niż połowę tego – zaledwie 31 centów.

Najnowszy raport CFA Society Poland „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek” dowodzi, że firmy z wyższą reprezentacją kobiet we władzach mogą pochwalić się wyższymi marżami netto oraz niższą zmiennością cen akcji.

Udział kobiet na kierowniczych stanowiskach nieustannie wzrasta, ale nadal jest zbyt niski w stosunku do społecznych oczekiwań. Dlatego tak ważne są działania organizacji w obszarze wspierania kobiet w ich rozwoju zawodowym i przebijania szklanego sufitu.

W Citi globalnie obowiązuje zasada, że kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach są tak samo wynagradzani i mają takie same szanse na rozwój. Firma podejmuje różne działania mające na celu wspieranie kobiet w ich rozwoju. Są to mentoring, szkolenia dedykowane kobietom oraz likwidacja gender pay gap, które realizowane są m.in. przez zespół Inclusion and Diversity, odpowiedzialny za zarządzanie różnorodnością oraz Citi Women Network.  Wyrównanie płac to proces wymagający regularnych przeglądów wynagrodzeń, które firma przeprowadza we współpracy ze światowym liderem zajmującym się doradztwem w zakresie zarządzania systemami wynagrodzeń, w tym wyrównywania płac.          

Dane za ostatni rok pokazują, że w Citibank Europe PLC zwiększyła się liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach. Na dzień dzisiejszy kobiety na kierowniczych stanowiskach stanowią 40% wszystkich managerów, a w 2019 było ich 39%.

Od 2019 odsetek kobiet w Citi Solutions Center w Polsce wzrósł o 3%. Obecnie 45% całej populacji pracowników stanowią kobiety. W 2020 wśród nowozatrudnionych w Polsce pracowników, kobiety stanowiły 44% – o 3% więcej niż w 2019. W latach 2019 i 2020 udział kobiet w promocjach na wyższe stanowiska stanowił 47%.

Stawianie sobie konkretnych celów przez firmy w kontekście przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu kobiet na rynku pracy jest konieczne, aby zmiany następowały szybciej. Z kolei spektakularne sukcesy kobiet – takie jak promocja Jane Fraser na stanowisko dyrektora generalnego Citigroup są warte nagłaśniania i niezmiernie cieszą. Bo kiedy przykład idzie z samej góry drzemiący w kobietach potencjał uwalnia się jeszcze szybciej, a wiara w to, że liczą się kompetencje dosłownie dodaje skrzydeł.

Warto na końcu przywołać wypowiedź Jane Fraser dla CNBC z grudnia 2020 roku: „Twoja kariera będzie mierzona w dziesięcioleciach i prawdopodobnie będziesz mieć wiele karier w swoim życiu, upewnij się więc, że naprawdę cieszysz się każdym okresem swojego życia i jak najlepiej go wykorzystaj. Nie próbuj osiągnąć wszystkiego w tym samym czasie, wywierając na siebie tak wielką presję. Można mieć to wszystko, ale niekoniecznie dokładnie w tym samym czasie”.  

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds