Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju, który aktywnie wspiera przedsiębiorczość i efektywne wykorzystywanie programów rozwojowych. BGK to nowoczesna organizacja, w której pracuje ponad 1,7 tys. osób.

Nowoczesne organizacje to te, które wiedzą, że największą wartością firmy są tworzący ją ludzie. Co więcej, rozumieją, że pracowników należy wspierać holistycznie – zarówno w kontekście ich rozwoju zawodowego, jak i życia prywatnego. BGK zdaje sobie sprawę, że życie to nie tylko praca, mimo że wypełnia ona znaczną część dnia. To także rodzina, pasje, zainteresowania i inne indywidualne potrzeby.

KOMPETENCJE RODZICIELSKIE

Wychodząc naprzeciw różnorodnym potrzebom pracowników, wspierając ich pasje i talenty, inspirując do poszukiwania rozwiązań budujących harmonię pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, BGK stworzył program „Wiele ról, jedno życie”.

Głównym założeniem tej inicjatywy jest przekonanie, że wellbeing to nie tylko benefity, karty sportowe i opieka medyczna, ale człowiek – jako całość. Podczas trwania programu poruszane są więc różne tematy. Niektóre łatwiejsze, niektóre trudniejsze, ale wszystkie równie istotne.

W trosce o dziecko i rodzica, program obejmuje liczne spotkania i warsztaty w klubach dyskusyjnych – Klubie Rodzica, Klubie Relacji czy Klubie Rozwoju Osobistego. W Klubie Rodzica poruszano m.in. tematykę zdrowego i spokojnego snu małego dziecka czy problemów związanych z emocjami nastolatków. Warsztaty pozwoliły lepiej zrozumieć zagadnienie związane z dorastaniem dzieci. Informacje zwrotne od uczestników potwierdzają właściwy kierunek działań.

W 2020 roku bank skupił się na zdrowiu pracowników i ich bliskich. Wykłady, spotkania z ekspertami i warsztaty odbywały się w trzech blokach tematycznych: Akademia zdrowia, Zadbaj o bliskich, Zadbaj o siebie.

CELEBROWANIE WAŻNYCH MOMETÓW

Moment powitania dziecka na świecie pamięta się przez całe życie. Pracodawca chce współuczestniczyć w tym wydarzeniu, dlatego przekazuje rodzicom wyprawki dla maluszków. Znajdują się w nich: body, ekologiczny kocyk wyprodukowany przez polską firmę oraz metryczka i wlepka służąca do ozdobienia komputera czy notatnika. Pracownicy mogą także liczyć na doradztwo związane z przygotowaniem się do roli rodzica i powrotu do pracy. Kiedy świeżo upieczony tata odbiera wyprawkę dla swojego dziecka, dowiaduje się, że oprócz 14-dniowego urlopu ojcowskiego może również skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Wyprawki to nie wszystko, co bank oferuje rodzicom. Z funduszu socjalnego wypłacane jest jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka pracownika. Dodatkowo, istnieje możliwość dołączenia dzieci do prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego po preferencyjnej cenie, a także wykupienia karty sportowej. Corocznie organizowane są też rodzinne eventy z okazji Mikołajek, a dzieci otrzymują świąteczne karty podarunkowe wraz z małym upominkiem.

POMOC PRAWNA

Przygotowanie się do roli rodzica wielu osobom kojarzy się z chaosem informacyjnym. Pracownicy gubią się w przepisach i regulacjach dotyczących uprawnień pracowniczych, związanych z przysługującymi urlopami na opiekę nad dzieckiem, zwolnieniem lekarskim, przerwą na karmienie, skróconym czasem pracy. Dlatego pracodawca zapewnia niezbędną wiedzę z tego zakresu, dając bezpośredni dostęp do formularzy i opisy procedur w firmowym intranecie. Informacje pogrupowane są w trzy bloki tematyczne: Będę rodzicem, Zostałem rodzicem i Rodzic wraca do pracy. Cyklicznie publikowane są ciekawe artykuły dotyczące rodzicielstwa, nie tylko dla mam, ale również dla ojców. Aktywny udział mężczyzn w wychowaniu dzieci coraz wyraźniej widać też w banku, gdzie rośnie liczba ojców uczestniczących w warsztatach Klubu Rodzica. To bardzo dobry znak, bo rola taty w wychowaniu i rozwoju dziecka jest niezwykle istotna.

KOMUNIKACJA

Ważnym elementem polityki prorodzinnej jest komunikacja. Kiedy pracownik cieszy się rodzicielstwem, jego obowiązki zawodowe przejmuje ktoś inny. Jest wiele sposobów zorganizowania tego zastępstwa. Ważne, aby wcześniej o tym pomyśleć i ustalić wszystko ze swoim przełożonym. Dlatego pracownicy są zachęcani do otwartej rozmowy ze swoim przełożonym i do przekazywania osobie zastępującej wszystkich informacji, które pozwolą na sprawne odnalezienie się na stanowisku pracy. Dzięki temu każda ze stron będzie wiedziała, na co ma się przygotować i jak najlepiej zorganizować powrót do pracy. Komunikacja będzie również ważnym elementem w popularyzowaniu urlopów rodzicielskich dla mężczyzn. Ważną rolę odgrywa w tym zakresie poszerzanie wiedzy kadry menedżerskiej o tym, że mężczyzna również może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, a pracownik powinien zadbać o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu.

Bank dba też, aby pracownicy będący na urlopach związanych z opieką nad dzieckiem byli na bieżąco informowani o działaniach pracodawcy, dlatego raz na kwartał wysyłany jest newsletter #rodzinka BGK zawierający informacje z życia banku. Takie działanie pozwala pracownikom na łatwiejszy powrót do pracy i szybsze wdrożenie się w codzienne życie firmy.

ELASTYCZNOŚĆ

Pracownicy BGK korzystają także z ruchomego czasu pracy. Mogą rozpoczynać pracę pomiędzy godziną 7.00 a 9.00 i kończyć odpowiednio po przepracowaniu ośmiu godzin. Dzięki temu pracujący rodzice mają większą elastyczność w planowaniu kalendarza opieki nad dzieckiem. Są to różne sytuacje awaryjne, takie jak np. wizyta u lekarza, szczepienia czy zawożenie i odbiór dziecka z  przedszkola. Każdy z  pracowników ma także możliwość pracy zdalnej dwa razy w miesiącu, po wcześniejszym ustaleniu z  przełożonym. Dobre praktyki wspierające rodziców w miejscu pracy przyczyniają się do lepszego i zrównoważonego działania banku, a pracownikom pozwalają zachować balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

RODZICIELSTWO W CZASACH PANDEMII

W czasie pandemii praca zdalna, dotychczas traktowana jak benefit, stała się koniecznością. Potrzeba jej pogodzenia z zajmowaniem się dziećmi była wielkim wyzwaniem. Bank starał się pomagać w zorganizowaniu pracy z pociechami u boku. Przesyłał wskazówki, porady, dostarczał rodzicom linki do rekomendowanych zajęć i warsztatów on-line dla dzieci i młodzieży. Również sami rodzice pracujący w BGK wymieniali się radami publikując artykuły na dedykowanej platformie. Opowiadali, jak pomiędzy sprzątaniem, gotowaniem, zabawą z dziećmi i pracą zdalną, próbują znaleźć chwilę na wytchnienie.

Praca zdalna oznaczała też przeniesienie swoich stanowisk do domu i pracę z kuchni, salonu czy sypialni. Brak biurka, nieodpowiednie krzesło, zła pozycja ciała – kiedy dom stał się naszym biurem okazało się, że ergonomia pracy ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. BGK zorganizował spotkania online z fizjoterapeutami, którzy podpowiadali,  jak zadbać o kręgosłup, jak zaaranżować nasze domowe biuro czy zrobić aktywną przerwę w pracy. Ta wiedza przydała się również młodszym domownikom uczestniczącym w lekcjach on-line.

BGK, chcąc oswoić „home office”, zorganizował konkurs „Pokaż nam swoje biuro”. Pracownicy prezentowali zdjęcia swoich nowych biur – jedni  dzielili je z innymi domownikami, a inni pracowali na świeżym powietrzu. Dzięki temu wpuszczanie innych do swojego domu – biura nie było krępujące i stresujące.

OCHRONA ZDROWIA I WSPARCIE PSYCHICZNE

W czasie pandemii koronawirusa priorytetem dla banku stała się  ochrona zdrowia. Tu z pomocą przyszła  telemedycyna i dostęp do e-konsultacji medycznych. Pojawiła się możliwość korzystania z telemedycyny w sprawach, które można załatwić bez wychodzenia z domu: szybka weryfikacja objawów i porada lekarska, omówienie wyników badań, otrzymanie e-recepty, e-skierowań.

Aby wesprzeć samopoczucie i efektywność pracowników, a także odpowiedzieć na potrzeby organizacji, bank rozszerzył ofertę o materiały edukacyjne dotyczące redukcji stresu, rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.

Ważnym elementem pozostała aktywność sportowa. Pracownicy BGK mogą cały czas korzystać z zajęć sportowych online  prowadzonych w trakcie wirtualnych wizyt na specjalnych platformach.  Aktywność fizyczna i zbilansowana dieta powinny iść w parze, więc wzrosło zapotrzebowanie na materiały edukacyjne wspierające budowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Czas pandemii uzmysłowił jak ważne jest budowanie odporności psychicznej pracowników i ich bliskich. Bank uruchomił Employee Assistance Program (EAP), którego zadaniem jest pomoc  pracownikom i ich bliskim w sposób bezpieczny i poufny w rozwiązywaniu problemów związanych ze stresem w pracy, problemów rodzinnych czy finansowych, a nawet problemów w relacjach międzyludzkich. 

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds