Philip Morris International

Philip Morris International

Czas związany z narodzinami dziecka to wyjątkowy okres w życiu prywatnym, który często ma istotny wpływ na przebieg kariery pracowników. Wychodząc z potrzeby budowania organizacji przyjaznej rodzicom oraz chcąc zadbać o komfort pracujących mam i ojców, PMI wprowadził program „Happy Parents”. Obejmuje on wsparcie zarówno przed skorzystaniem z urlopu rodzicielskiego, w trakcie jego trwania, a także po powrocie. Co ważne jest skierowany zarówno do mam i ojców. Pracodawcy zależało, aby nie wtłaczać pracowników w ich tradycyjne role społeczne, ale aby zapewnić maksymalną elastyczność w dopasowywaniu rozwiązań do indywidualnych potrzeb konkretnych osób.

Przed urlopem zarówno (przyszła) mama, jak i (przyszły) tata otrzymują pakiet informacji o ich prawach jako rodzica. Firma zapewnia pomoc w zrozumieniu praw i obowiązków związanych z urlopem macierzyńskim, ojcowskim i rodzicielskim. Kiedy na świat przychodzi dziecko, PMI przekazuje pracownikom bonus na wyprawkę w kwocie 250 zł. W okresie opieki nad dzieckiem pracownicy mają zapewniony dostęp do narzędzi takich jak telefon, a jeśli samochód służbowy jest przysługującym danej osobie benefitem, mogą z niego korzystać również w tym czasie. Jeśli mają taką potrzebę, mogą mieć kontakt z przełożonym, aby być na bieżąco z planami działu i firmy. Zgodnie z założeniami, na 3 miesiące przed zakończeniem urlopu, przełożony – jeśli pracownik wyrazi taka wolę – rozpoczyna rozmowę z pracownikiem o aktualnym zakresie jego obowiązków, jaki będzie na niego czekał po powrocie do pracy.

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, pracodawca oferuje pracownikom specjalny pakiet „Pierwszy miesiąc”. Jest to rozwiązanie unikalne na polskim rynku. Polega na możliwości częściowego zwolnienia ze świadczenia pracy (do pół etatu) przez pierwszy miesiąc po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Wystarczy, że pracownik ustali ze swoim przełożonym, w jaki sposób chce w tym czasie pracować – czy każdego dnia przez kilka godzin, czy też w ustalone dni tygodnia.

Firma ma świadomość, że przyczynami niesprawiedliwych różnic w wynagrodzeniach na rynku pracy mogą być dłuższe nieobecności w pracy związane z urlopem macierzyńskim i/lub rodzicielskim, nierówne traktowanie pracowników w procesach ocen okresowych oraz błędy popełniane przy szybkich awansach. W PMI osoby przebywające na urlopach związanych z rodzicielstwem są brane pod uwagę w awansach. Wracając z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, pracownik otrzymuje podwyżkę wynagrodzenia – jeśli zgodnie z wewnętrznymi zasadami wynagradzania w czasie nieobecności byłaby mu należna, a go ominęła. Dbałość o regularne dostosowywanie poziomów wynagrodzeń do kompetencji pracowników niezależnie od płci potwierdza Certyfikat Równych Płac przyznawany przez Equal Salary Foundation z siedzibą w Szwajcarii.

Wszelkie wdrożenia w ramach programu „Happy Parents” były i są konsultowane z pracownikami firmy. PMI zapowiada, że już wkrótce zaproponuje kolejne rozwiązania, których celem będzie zachęcenie mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich. Zgodnie z dotychczasową praktyką,  PMI postawi na zachęcanie do zdobywania wiedzy w zakresie uprawnień rodzicielskich, benefity mające zachęcić ojców do włączania się w opiekę nad dzieckiem w pierwszych latach życia oraz dalszą pracę nad tworzeniem kultury organizacyjnej wspierającej równość rodzicielską i rodzicielstwo.

Jak często przyznają mamy decyzja o pozostaniu dłużej z dzieckiem w domu nie zawsze bywa podyktowana ich własną potrzebą. Część z nich chętnie wróciłaby do pracy wcześniej, gdyby mąż czy partner mógł bez ryzyka zawodowo-finansowego skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Mimo, że w Polsce prawnie istnieje możliwość, aby rodzice podzieli się urlopem rodzicielskim, korzysta z niej tylko 1% ojców. Zgodnie z badaniami ‘Family Power” przeprowadzonego przez agencję IQS, mężczyźni nie korzystają z urlopów, ponieważ obawiają się konsekwencji finansowych z tytułu niższego wynagrodzenia oraz utraty pracy lub pozycji w firmie. Warto dodać, że ci mężczyźni, którzy skorzystali z urlopów rodzicielskich podkreślają, że był to dla nich cenny czas budowania relacji z dzieckiem, ale też umocnienia relacji z partnerką. Przyznają, że po takiej przerwie do pracy wracają bardzo zmotywowani i z nową energią.

PMI wierzy, że szerokie działania wspierające zarówno matki i ojców, wpłyną na poczucie komfortu młodych rodziców oraz będą sprzyjać podejmowaniu decyzji o podziale urlopów rodzicielskich.

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds