2 dodatkowe miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców

2 dodatkowe miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców

W lipcu br. Rada Programowa Fundacji Share the Care opublikowała rekomendacje odnośnie transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r, zwanej potocznie dyrektywą work-life balance. Ta dyrektywa mówi m.in. o obowiązku zapewnienia ojcom minimum 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego tylko dla nich. Jak ten zapis zostanie wdrożony w Polsce?

Rada Programowa Fundacji Share the Care rekomenduje:

■ dodanie do obecnych 32 tygodni urlopu rodzicielskiego 8 tygodni tylko dla ojców

■ wdrożenie rozwiązań pozwalających ojcom na korzystanie z prawa do 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego niezależnie od praw matki (w tej chwili urlop rodzicielski jest powiązany z prawem do urlopu rodzicielskiego matki dziecka, co powoduje, że ojciec dziecka, którego matka nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, nie może skorzystać z urlopu)

■ wprowadzenie przepisu o braku możliwości transferowania 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica

■ uproszczenie przepisów i nazewnictwa dotyczące urlopów następujących po urodzeniu dziecka, w tym ujednolicenie wysokość zasiłku do 80% wynagrodzenia prze cały okres trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

■ zwiększenie z 2 dni na opiekę na dzieckiem do 5 dni oraz rozszerzenie katalogu osób, nad którymi sprawowana może być opieka o seniorów, krewnych, osoby, które zamieszkują razem z pracownikiem w jednym gospodarstwie domowym.

W ocenie Rady Programowej Fundacji optymalny scenariusz wykorzystania urlopu rodzicielskiego przez obojga rodziców to sytuacja, w której tata przejmuje urlop rodzicielski po mamie, aby ta mogła wrócić spokojnie do pracy a on mógł samodzielnie wypracować swoje relacje z dzieckiem, zyskać wprawę w zajmowaniu się potomstwem oraz obowiązkami domowymi.

Rekomendacje zostały przedstawione Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii oraz są prezentowane wszystkim partiom politycznym w Polsce. Celem Fundacji jest uzyskanie ponadpartyjnego poparcia dla wdrożenia dyrektywy work-life balace w rekomendowanym przez Radę Programową kształcie.

Korzyści dla wszystkich

„Celem dyrektywy jest dalsze wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy. Rodzicielstwo niesie za sobą oprócz wielu korzyści również i koszty. Większość z nich ponoszą kobiety. To zjawisko ma specjalną nazwę „motherhood penalty” czyli kara za macierzyństwo. Urodzenie dziecka oznacza dla kobiety konkretną nieobecność w pracy (w naszym kraju jest to minimum rok). Pociąga to za sobą spadek dynamiki wzrostu pensji, pomijanie w awansach, a w dalszej perspektywie niższą emeryturę. Często też może kończyć się zaprzestaniem aktywności zawodowej i wyjściem z rynku pracy. Dyrektywa ma właśnie zapobiec temu trendowi poprzez rozłożenie obowiązków związanych z rodzicielstwem na oboje rodziców.” – tłumaczy Karolina Andrian, prezeska Fundacji Share the Care.

Korzyści z wdrożenia dyrektywy dostrzegają również ojcowie. We wspólnym stanowisku przygotowanym przez zaangażowanych ojców (Jarek Kania, Ojcowska Strona Mocy; Kamil Nowak, Blog Ojciec; Krystian Hanke – Projekt Tatowanie Radio 357; Maciej ZUCH Mazurek – zuch.media; Tomasz Smaczny – Tasty Way of Life; Michał Alicki – Tata Szef; Marcin Perfuński – SuperTATA.tv; Marek Migacz Stowarzyszenie „Tata jest OK!”; Kamil Polny – Tata w Pracy) czytamy: „Widzimy, że czas poświęcony dziecku, już na wczesnych etapach jego życia, pomaga budować silną więź opartą na bliskości i zaufaniu, która będzie procentować w dalszych latach rozwoju młodego człowieka, w tym także w burzliwym okresie dorastania. Dodanie do bieżącej struktury urlopu rodzicielskiego dwóch nietransferowalnych miesięcy przysługujących jedynie ojcom, umożliwi także pogłębienie umiejętności rodzicielskich tym, którzy z różnych powodów nie czują się w tym obszarze zbyt pewnie. Dłuższe opiekowanie się dziećmi przez ojca, pozwoli odciążyć sprawujące tę opiekę matki. Dzięki temu, współdzielenie urlopu, może w dłuższej perspektywie korzystnie wpłynąć na ponowną aktywizację zawodową kobiet korzystających ze świadczeń rodzicielskich i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe rodziny.”

W ramach rekomendacji Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przywołuje liczne badania, które wskazują m.in.:, że większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dzieckiem i równiejsze rozłożenie obowiązków domowych między obydwojga rodziców, może przyczynić się do zapobiegania powstawaniu konfliktów w rodzinie, zapewnia bardziej harmonijną atmosferę dla rozwoju dziecka, może być czynnikiem chroniącym przed konfliktami i rozpadem związku i rodziny. Wskazuje również, że dodanie dwóch miesięcy nietransferowalnego urlopu dla ojców do istniejącej puli urlopu rodzicielskiego, umożliwi wydłużenie zindywidualizowanej opieki nad dzieckiem w pierwszych kilkunastu miesiącach życia dziecka. „W Polsce sieć publicznych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 jest niewystarczająca. Żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie funkcjonują jedynie w 42% gmin w Polsce (Rada Ministrów, 2020). Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata, które mogą korzystać z tej formy opieki w ostatnich latach zwiększa się, ale nadal na koniec 2019 r. wynosił jedynie 12,4% (GUS, 2020).” – zaznacza Renata Szredzińska, Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

REKOMENDACJE

Fundacja Share the Care, która promuje podział urlopów rodzicielskich między rodzicami, wspólnie z członkami Rady Programowej Fundacji postawiła sobie za cel opracowanie rekomendacji dla rządu odnośnie wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce. „Zależy nam, aby to rozwiązanie było społecznie sprawiedliwe i wpisywało się w nadrzędny cel dyrektywy jakim jest ułatwienie kobietom powrotu do pracy po urodzeniu dziecka poprzez wprowadzenie elastycznych form świadczenia pracy oraz większą aktywizację do korzystania z uprawnień rodzicielskich mężczyzn. Ważne, aby to rozwiązanie był akceptowalne zarówno przez mamy, ojców i pracodawców oraz było rzeczywiście wykorzystywane w praktyce. Musimy pamiętać, że ojcowie są równorzędnymi rodzicami, w związku z czym powinni mieć takie same prawa jak matki.” – podkreśla Karolina Andrian.

Pełna treść rekomendacji oraz argumenty przemawiające za wdrożeniem proponowanego rozwiązania zostały szczegółowo omówione w dokumencie, który jest opublikowany pod poniższym linkiem:

Współautorami rekomendacji  są: KAROLINA ANDRIAN, Prezeska Fundacji Share The Care; DR MARTA BIERCA, Dr socjologii, Ekspertka Uniwersytetu SWPS; MEC. AGNIESZKA FEDOR, Partner, Kancelaria prawna SKS Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; AGNIESZKA GOŁĄB-STANIKOWSKA, Menedżerka Zespołu Kultury Organizacyjnej i Marki Pracodawcy, Santander Bank; PAULINA JANIAK, Psycholog, Akredytowany Coach EMCC, Współwłaścicielka firmy Femmeritum; DR AGNIESZKA KOZŁOWSKA, Badaczka i wykładowczyni w Zakładzie Podstaw Wychowania i Opieki, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu; DR HAB. PAWEŁ KUBICKI, socjolog i ekonomista, profesor SGH, Szkoła Główna Handlowa; MONIKA LIS, Agile Program Designer, State Street Bank; DR HAB. IGA MAGDA, Wiceprezeska zarządu, Instytut Badań Strukturalnych (IBS), Prof. SGH; KACPER NOSARZEWSKI, partner w firmie foresightowej 4CF; MAŁGORZATA PETRU, Ekspertka ds. Zarządzania Karierą / Diversity Officer, BNP Paribas; MARZENA PILARZ-HERZYK, Prawniczka, ekspert prawa pracy; MARTA PODEDWORNA, Dyrektor Departamentu Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych, Bank Gospodarstwa Krajowego; ANNA RADIMOV, Senior HR Business Partner, Citibank Europe PLC; ANITA ROGALSKA, Director People & Culture PM Poland & Baltic States, Philip Morris International; DR EWA RUMIŃSKA-ZIMNY, Wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet przy SGH; MARZENA STRZELCZAK, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu; MEC. AGNIESZKA SZYDLIK, adwokatka RENATA SZREDZIŃSKA, Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę; JOANNA WŁODARCZYK, Koordynatorka działu badawczego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; ANNA WŁUDARCZYK, Redaktor miesięcznika Personel i Zarządzanie, INFOR.PL; DR DOROTA WISZEJKO-WIERZBICKA, Psycholog, seksuolog i mediator rodzinny; LUCAS VAN DER VELDE, Doktor ekonomii i adiunkt/SGH badacz w GRAPE.

Rekomendacje zostały skonsultowane z organizacjami i mediami ojcowskimi. Zostały podpisane przez: Jarek Kania – Ojcowska Strona Mocy; Kamil Nowak, Blog Ojciec; Krystian Hanke – Projekt Tatowanie Radio 357; Maciej ZUCH Mazurek – zuch.media; Tomasz Smaczny – Tasty Way of Life; Michał Alicki – Tata Szef; Marcin Perfuński – SuperTATA.tv; Marek Migacz Stowarzyszenie „Tata jest OK!”; Kamil Polny – Tata w Pracy; Kamil Janowicz – Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, blog Father_ing.

O założeniach dyrektywy work- life balance przeczytasz w artykule: https://teamrodzina.pl/2021/03/01/dyrektywa-work-life-balance/

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds