#Rachunek Przemocy – kampania przeciwko przemocy ekonomicznej

przemoc ekonomiczna

#Rachunek Przemocy – kampania przeciwko przemocy ekonomicznej

Co 7. Polak akceptuje wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków przez partnera, a co 4, który doświadcza przemocy ekonomicznej, przyznaje, że jest to zjawisko powtarzające się w jego życiu. Czy to normalne? Wbrew powszechnej opinii – NIE! O przemocy ekonomicznej i jej przejawach opowiada najnowsza kampania Avon Kontra Przemoc „Rachunek przemocy”, organizowana we współpracy z fundacją Feminoteka. Akcję wspiera także BNP Paribas Bank Polska S.A. Jej celem jest budowanie świadomości przemocy ekonomicznej, bo jak pkazują badania ta jest znikoma.

Przemoc ekonomiczna to poważny problem

Przemoc domowa nie zawsze pozostawia widoczne ślady na ciele, ale zawsze dotyka i obniża poczucie własnej wartości osób, które jej doświadczają. Raport „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie” z 2019 roku pokazał, że przemoc ekonomiczna pozostaje obszarem najmniej zrozumianym oraz trudnym do scharakteryzowania i rozpoznania. 14% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że „wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków, to przejaw gospodarności współmałżonka”. Co więcej, badacze wskazują, że występowanie przemocy w rodzinie nie zależy od statusu społeczno-ekonomicznego osób, które jej doznają, bo występuje ona zarówno w rodzinach w trudnej sytuacji materialnej, jak i dobrze sytuowanych.

Tegoroczna edycja kampanii Avon Kontra Przemoc – realizowana w ramach międzynarodowej akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć – ma na celu edukowanie kobiet i mężczyzn na temat tego, czym jest przemoc ekonomiczna oraz w jaki sposób może się ona przejawiać. Marka wystawia opresyjnym partnerom „Rachunek przemocy”, a osobom, które jej doświadczają, oferuje pomoc poprzez aplikację Avon Alert. Pozwala ona sięgnąć po bezpłatną i profesjonalną pomoc poprzez kontakt z telefonem wsparcia Feminoteki lub całodobowy chat.

„Celowe uzależnienie finansowe, wydzielanie, kontrolowanie, nadmierne krytykowanie wydatków, to przejaw przemocy. Niestety wciąż wiele osób, które doświadczają agresywnych, upokarzających zachowań w tym obszarze, nie wie, że ma prawo i może zwrócić się o pomoc. Poprzez naszą kampanię i działania edukacyjne chcemy to zmienić,” – mówi Joanna Piotrowska, prezeska fundacji Feminoteka.

Przemoc ekonomiczna to zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki lub partnera do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. O jej istnieniu w danej rodzinie może świadczyć: zakazywanie lub utrudnianie podjęcia czy wykonywania pracy, wydzielanie pieniędzy, domaganie się przedstawiania paragonów za codzienne zakupy, dysponowanie wspólnymi pieniędzmi bez konsultacji, branie kredytów i pożyczek bez zgody i wiedzy drugiej strony, zmuszanie do składania fałszywych zeznań podatkowych lub do upokarzającego proszenia o pieniądze oraz niepłacenie alimentów. Tego typu przemoc może prowadzić do niezaspokojenia czyichś podstawowych potrzeb życiowych, a w ostateczności znalezienia się bez środków do życia.

Organizatorzy kampanii zwracają uwagę na problem przemocy ekonomicznej ze względu na to, jak mało się o niej mówi i jak nieświadome jej istnienia jest społeczeństwo. „To kolejny krok w ramach regularnych działań na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą. W ich kontekście, i z okazji naszych 135. urodzin, przewidujemy także przekazanie w ciągu najbliższego roku 1,35 mln dolarów (globalnie) na wsparcie organizacji pożytku publicznego, pomagającym kobietom w walce z tym niesprawiedliwym zjawiskiem. Nie zapominamy także o naszych pracownikach. W ubiegłym roku wprowadziliśmy procedurę postępowania w przypadku przemocy zwaną Protokołem GBV, dzięki której osoby w trudnej sytuacji mogą skorzystać ze wsparcia Ambasadora ds. Przemocy lub otrzymać dodatkowy urlop,” – mówi Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna w Avon Cosmetics Polska.

Akcję wspiera Bank BNP Paribas, wyświetlając na bankomatach i ekranach TV w ponad 440 placówkach w całym kraju specjalne plansze edukujące na temat przemocy ekonomicznej i tego, gdzie można zwrócić się po pomoc. Co więcej, komunikacja o kampanii jest obecna w mediach własnych i social mediach banku. „Od wielu lat angażujemy się w inicjatywy na rzecz równości i inkluzywności. Szacunek dla każdego człowieka oraz równe traktowanie to wartości, które są bardzo ważnym elementem kultury organizacyjnej naszego banku. #RachunekPrzemocy to kampania, która podejmuje istotny, ale niestety mało uświadomiony temat. Pomóc osobom, które doświadczają przemocy ekonomicznej można jedynie mówiąc głośno o tym problemie” – mówi Izabela Tworzydło, dyrektorka Departamentu Komunikacji Korporacyjnej, rzeczniczka prasowa Banku BNP Paribas.

Uzyskaj pomoc w bezpieczny sposób – Avon Alert

W 2019 roku Avon i fundacja Feminoteka uruchomili pierwszą przeciwprzemocową aplikację dla osób doświadczających przemocy – Avon Alert. Od początku jej istnienia skorzystało z niej 50 tys. użytkowników. Dostosowując się do ich potrzeb, Avon rozszerzył również platformę edukacyjną dostępną w aplikacji, dzięki temu użytkownicy uzyskali dostęp do większej ilości materiałów. W Avon Alert można także znaleźć specjalną mapę stworzoną w ramach współpracy fundacji Feminoteka, Antyprzemocowej Sieci Kobiet oraz osób indywidualnych. Znajdują się w niej miejsca z całej Polski oferujące wsparcie kobietom dotkniętym zjawiskiem przemocy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: avonalert.pl oraz avonkontraprzemoc.pl.

Przeczytaj także:

Miłość i pieniądze

Kobieta i pieniądze – edukacja finansowa kobiet

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds