Philip Morris w Polsce – dopłaty do 100 procent wynagrodzenia

Philip Morris w Polsce – dopłaty do 100 procent wynagrodzenia

Philip Morris International od 1 września 2021 roku zachęca pracujących w firmie mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich, dopłacając do 100 proc. wynagrodzenia przez osiem tygodni urlopu rodzicielskiego ojca. Tym samym pracodawca zniwelował podstawową barierę zniechęcającą mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich.

Firma wprowadzała to rozwiązanie w Polsce w odniesieniu do standardu, jaki Philip Morris International zaimplementował globalnie. Pracodawca zdecydował się na wprowadzanie odgórnych wytycznych tak, aby były lepiej dopasowane do polskich realiów i wpisywały się w nadrzędny cel, jaki przyświeca tego typu działaniom – wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy i mężczyzn w opiece nad dzieckiem. 

„Matki i ojcowie wracający po urlopach związanych z rodzicielstwem przez pierwszy miesiąc mają możliwość pracy w wymiarze godzin zmniejszonym o połowę, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia. To pozwala im na powrót do zawodowej rzeczywistości w bardziej przyjaznych warunkach. We wrześniu rozbudowaliśmy ten program, proponując ojcom zachowanie pełnego wynagrodzenia przy korzystaniu z ośmiotygodniowego urlopu rodzicielskiego przez odpowiednią dopłatę do przysługującego im zasiłku rodzicielskiego. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, by zniwelować barierę finansową i ułatwić podjęcie decyzji o podziale opieki pomiędzy oboje rodziców. Wierzymy, że zyskuje na tym cała rodzina. Ojcowie mają możliwość doświadczenia samodzielnej opieki nad dzieckiem, co jednocześnie umożliwia kobietom powrót do aktywności zawodowej” – mówi Karolina Gębura-Nowak, Director People&Culture, Philip Morris International, PM Poland&Baltic States. 

Taki kierunek działań firmy rzeczywiście nie tylko umacnia kobiety w wyrównywaniu ich szans na rynku pracy, ponieważ zachęca je do powrotu do aktywności zawodowej, ale też wspiera ojców na urlopach rodzicielskich jako równoprawnych opiekunów małych dzieci. „Warto przy tej okazji podkreślić, że rozwój zawodowy kobiet nie stoi w sprzeczności z macierzyństwem. Obie te kwestie można połączyć właśnie przez większe zaangażowanie ojca dziecka” – dodaje Anita Rogalska, Head of Global Leadership Development, PMI. 

Ważnym elementem wsparcia dla rodziców jest kampania edukacyjna na temat ich praw rodzicielskich. Philip Morris, wprowadzając program Happy Parents rozszerzony o świadczenia dla ojców, uruchomił stronę intranetową, na której pracownicy mogą znaleźć najważniejsze informacje prawne, formularze i wnioski dotyczące urlopów rodzicielskich oraz materiały edukacyjne poruszające m.in. temat korzyści dla kobiet, mężczyzn i dzieci wynikające z dzielenia się urlopem rodzicielskim.

Warto podkreślić, że wprowadzenie tego rozwiązania zostało poprzedzone badaniem, w którym wzięli udział zarówno rodzice, jak i przyszli rodzice pracujący w PMI. Okazało się, że jednym z obszarów wymagających wsparcia jest okres związany z narodzinami dziecka. To wyjątkowy czas dla obojga rodziców, ale dla kobiet często wiąże się ze stresem wywołanym przerwą w pracy zawodowej. Mamy objęte badaniem potwierdzały, że decyzja o pozostaniu dłużej z dzieckiem w domu nie zawsze była podyktowana ich własną potrzebą. Część z nich chętnie wróciłaby do pracy wcześniej – przy odpowiednim wsparciu.  Wśród mężczyzn można było dostrzec chęć do większego zaangażowania w życie dzieci i domu. Ojcowie coraz częściej doceniają relacje rodzinne, a by właściwie o nie zadbać, trzeba znaleźć na to czas. Panowie, którzy korzystali wcześniej z urlopów rodzicielskich, podkreślali, że był to dla nich cenny czas budowania relacji z dzieckiem i umocnienia więzi z partnerką. Przyznawali, że po takiej przerwie wracali do pracy bardzo zmotywowani i z nową energią.

Dzięki tym informacjom, pracodawca przygotował kompleksowy program wsparcia rodziców w swojej organizacji. Oprócz rozwiązań opisanych powyżej pracownikom po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego PMI oferuje specjalny pakiet „Pierwszy miesiąc”. Jest to rozwiązanie unikatowe na polskim rynku. Polega na częściowym zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy (do wymiaru pół etatu) przez pierwszy miesiąc po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem są brane pod uwagę w awansach. Jeśli zgodnie z wewnętrznymi zasadami wynagradzania w czasie ich nieobecności byłaby im należna podwyżka wynagrodzenia (która go ominęła), powracający z urlopów rodzicielskich pracownicy ją otrzymują. Pracodawca stale dba o regularne dostosowywanie poziomów wynagrodzeń do kompetencji pracowników niezależnie od płci.

Wdrożeniu rozszerzonego programu Happy Parents towarzyszyła duża kampania skierowana do pracowników i zewnętrznego odbiorcy budująca świadomość równości rodzicielskiej. Na wiatach przystankowych oraz autobusach w Warszawie i Krakowie można było zobaczyć reklamy ze wzbudzającymi zainteresowanie hasłami: „Po co mężczyzna ma iść na urlop rodzicielski? Bo został rodzicem.”, „Dzieci czy kariera? Albo: dzieci i kariera!”. Ta kampania to ważny krok w normalizowaniu zjawiska równości płci w sferze społeczno-obyczajowej.

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds