Powrót do biura-czy to konieczność?

praca zdalna

Powrót do biura-czy to konieczność?

Ponad 2 lata po wybuchu epidemii koronawirusa pracownicy mozolnie wracają do biur. Pytanie, czy muszą? 

W 2019 roku Unia Europejska postawiła sobie za cel aktywizację zawodową rodziców. Wyrazem tego jest dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, tzw. dyrektywa work-life balance.
Oprócz tego, że wspomniana regulacja wprowadza szereg udogodnień związanych z urlopami rodzicielskimi pojawia się również pojęcie “elastyczna organizacja pracy”.

Elastyczna organizacja pracy to nic innego, jak dopasowanie organizacji pracy poprzez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych rozkładów pracy lub zmniejszenie wymiaru pracy, tak aby móc realnie sprawować opiekę nad dzieckiem, budować z nim więź i mówiąc wprost, być po prostu rodzicem.

Sama dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia pracownikom-rodzicom dzieci do co najmniej 8 lat możliwości podjęcia pracy w formie elastycznej. Pracownik-rodzic ma mieć możliwość złożyć wniosek o objęcie go elastyczną organizacją pracy, a pracodawca powinien ten wniosek rozpatrzyć w możliwie najszybszym terminie. Oczywiście pracodawca musi uwzględnić potrzeby zarówno pracownika, jak i swoje.

Niestety, pomimo terminu na wdrożenie przepisów dyrektywy, który upłynął 2 sierpnia 2022 r. Polska nie uchwaliła, żadnych przepisów w tym zakresie. Chociaż prace nad projektem trwają to zmian nie powinniśmy spodziewać się przed nowym rokiem. Ratunkiem dla pracowników-rodziców mogą być zmiany do Kodeksu pracy dotyczące wprowadzenia nowej formy pracy, jaką jest praca zdalna.

Chociaż okres epidemii w wielu organizacjach wpłynął na rozwój pracy zdalnej, nie była ona do tej pory w żaden sposób uregulowana prawnie. Oznaczało to, że wszystko co dotyczyło tzw. “home office” opierało się na szczątkowych przepisach ustawy covidowej. Wprowadzenie do Kodeksu pracy nowej formy to krok milowy i ukłon nie tylko w stronę pracowników-rodziców, ale wielu innych osób, które przywykły do pracy w dresie na kanapie. 

Jakie z proponowanych zmian są istotne dla rodziców?

Po wprowadzeniu nowelizacji Kodeksu pracy pracownik będzie mógł wykonywać pracę w całości zdalnie lub w tzw. modelu hybrydowym, czyli częściowo zdalnie, a częściowo w biurze. Ważne jest, że pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o pracę zdalna pracownika, który jest rodzicem dziecka do lat 4 lub dziecka z niepełnosprawnością oraz ciężarnej pracownicy, jeżeli rodzaj wykonywanej pracy na to pozwala. Dodatkowo wszyscy pracownicy, którzy mają możliwość wykonywać pracę zdalnie będą mieli do wykorzystania 24 dni tzw. pracy zdalnej okazjonalnej. 

Kiedy możemy się spodziewać zmian?

Niestety tego nie wiadomo. Mówi się, że zmiany zostaną wprowadzone jeszcze w tym roku. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. 

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds