Każdy jest ważny

Każdy jest ważny

Każdy jest ważny

Philip Morris w Polsce – spółki Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. i Philip Morris Polska S.A., jako pierwsze w kraju otrzymały certyfikat „Pracodawcy Dialogu Pokoleń”. Firma została wyróżniona za skuteczne łączenie i wykorzystywanie potencjału różnych pokoleń w organizacji. To bardzo ważne z punktu widzenia pracodawcy, ale również pracowników i ich rodzin.

Biorąc pod uwagę trendy demograficzne oraz fakt, że będziemy żyli coraz dłużej, utrzymanie i zadbanie o potrzeby pracowników 50+ jest kluczowym elementem kształtującym nasze społeczeństwo i rynek pracy. To ważne, aby doceniać i umiejętnie wykorzystywać potencjał osób dojrzałych. Pytanie tylko jak zarządzać zespołami, w których spotykają się cztery pokolenia pracowników? Jak sprawić, żeby każdy poczuł się ważną częścią zespołu?

Na tę sytuację warto spojrzeć pod kątem szans, z jakimi może wiązać się współpraca reprezentantów różnych pokoleń. Jednocześnie zarządzanie różnorodnością wiekową w organizacji jest przede wszystkim wyzwaniem dla pracodawców, i to na dotąd niespotykanym poziomie. Konieczne są zatem systemowe rozwiązania, które ułatwią międzypokoleniowy dialog w miejscu pracy – najlepiej wprowadzane tu i teraz.

Na takie rozwiązanie zdecydował się Philip Morris w Polsce przystępując do programu Dialog Pokoleń, którego inicjatorem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. W wyniku audytu, spółki Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. i Philip Morris Polska S.A., jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikat „Pracodawcy Dialogu Pokoleń”, będący potwierdzeniem skutecznego zarządzania wiekiem w organizacji.

„Działania na rzecz wyrównywania szans są jednym z kluczowych obszarów strategii Philip Morris w Polsce. Doceniamy doświadczenie i wiedzę dojrzałych pracowników oraz świeże spojrzenie tych, którzy są na początku swojej drogi zawodowej, ponieważ wiemy, że tylko jako różnorodny zespół – pod względem wieku, płci, narodowości czy kultury, możemy skutecznie realizować nasze biznesowe cele w procesie bezdymnej transformacji, którą przechodzi firma. Certyfikat „Pracodawcy Dialogu Pokoleń” jest dla nas powodem do dumy oraz potwierdzeniem skutecznego łączenia oraz wykorzystywania potencjału różnych pokoleń, ale też zobowiązaniem do wprowadzania kolejnych rozwiązań, które ten dialog będą naszym pracownikom ułatwiać i wzmacniać” – komentuje Michał Mierzejewski, prezes Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.

Program Dialog Pokoleń będący platformą do działań międzypokoleniowych w zakładach pracy, bada poziom umiejętności zarządzania różnorodnością wiekową w danej organizacji. Pierwszym z elementów jest podpisanie deklaracji, czyli zbioru standardów w obszarze świadomości różnorodności wiekowej w organizacji, rekrutacji, edukacji i rozwoju, wynagradzania i doceniania, zdrowia i ergonomii pracy, przejścia na emeryturę – do których stosowania zobowiązuje się organizacja przystępująca do programu. Kolejnym krokiem jest audyt diagnozujący składający się z trzech elementów: ankiety pracowniczej, wizyty audytorów w miejscu pracy i badania procesów oraz wywiadów z pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych. Ostatnia faza to analiza istniejących programów zarządzania wiekiem, która pozwala na ocenę wskaźnika poziomu dostosowania pracodawcy do potrzeb różnorodnych wiekowo osób i zespołów.

„Postanowiliśmy podjąć wyzwanie i w zespole doświadczonych ekspertów opracowaliśmy narzędzia do badania poziomu zarządzania różnorodnością wiekową. Cztery pokolenia w pracy to zasób, którym można sprawnie zarządzać pod warunkiem znajomości potrzeb poszczególnych grup wiekowych oraz umiejętności budowania dialogu i skutecznej współpracy między nimi. Wygładzenie różnic między jednostkami i grupami nie sprzyja różnorodności. Wystarczy poznać wzajemne wartości i potrzeby oraz je szanować” – dodaje Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Jeżeli organizacja ma wiedzę i wdraża programy pomagające w zarządzaniu różnorodnością wiekową, to pracownicy są bardziej zmotywowani, a wielopokoleniowe zespoły są bardziej elastyczne i efektywne w działaniu, co potwierdzają także liczne badania. Wobec tak dynamicznego starzenia się naszego społeczeństwa, bez skutecznego włączenia dojrzałych pracowników, rynek pracy może czekać wiele wyzwań.

„Współpraca międzypokoleniowa to proces wielowymiarowy i wymaga tworzenia narzędzi dostosowanych zarówno do pracowników będących na początku swojej ścieżki kariery oraz tych z większym doświadczeniem. Obserwujemy, że różnorodne pod wieloma względami (również wieku) zespoły, osiągają wyższe wyniki. Ich praca jest dynamiczna, kreatywna i efektywna, a wszystko to dzięki różnorodności. Cieszy nas również fakt, że do naszej organizacji chętnie dołączają osoby dopiero co wkraczające na rynek pracy, a z drugiej strony celebrujemy okrągłe rocznice pracowników, którzy są z nami od 20, 30, a nawet 50 lat – w tym roku obchodzimy np. 50-lecie pracy jednego z członków zespołu krakowskiej fabryki. To statystki, które są dla nas najlepszym dowodem na skuteczne łączenie i wykorzystywanie potencjału przedstawicieli różnych generacji. Bycie Pracodawcą Dialogu Pokoleń jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale również zobowiązuje do dalszej pracy nad budowaniem kultury organizacji wielopokoleniowej, ułatwiania współpracy i wymiany doświadczeń między pokoleniami. Mamy nadzieję, że działania z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, regularne sprawdzanie procesów oraz wdrażanie nowych rozwiązań, pozwoli nam utrzymać status miejsca przyjaznego dla współpracy osób z różnych pokoleń. Jako pracodawca dający możliwość zatrudnienia ok. 7 tys. osób w Polsce widzimy w tym ogromną szansę oraz liczmy na to, że także inne firmy przyłączą się do tej inicjatywy” – dodaje Karolina Gębura-Nowak, dyrektorka Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Polska i Kraje Bałtyckie.

Aby zgłosić rekomendację własnej firmy do Programu Dialog Pokoleń, należy wysłać zgłoszenie pod adres e-mail biuro@kigs.org.pl podając w tytule „Program Dialog Pokoleń”

i potrzeby oraz je szanować” – dodaje Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Jeżeli organizacja ma wiedzę i wdraża programy pomagające w zarządzaniu różnorodnością wiekową, to pracownicy są bardziej zmotywowani, a wielopokoleniowe zespoły są bardziej elastyczne i efektywne w działaniu, co potwierdzają także liczne badania. Wobec tak dynamicznego starzenia się naszego społeczeństwa, bez skutecznego włączenia dojrzałych pracowników, rynek pracy może czekać wiele wyzwań. „Współpraca międzypokoleniowa to proces wielowymiarowy i wymaga tworzenia narzędzi dostosowanych zarówno do pracowników będących na początku swojej ścieżki kariery oraz tych z większym doświadczeniem. Obserwujemy, że różnorodne pod wieloma względami (również wieku) zespoły, osiągają wyższe wyniki. Ich praca jest dynamiczna, kreatywna i efektywna, a wszystko to dzięki różnorodności. Cieszy nas również fakt, że do naszej organizacji chętnie dołączają osoby dopiero co wkraczające na rynek pracy, a z drugiej strony celebrujemy okrągłe rocznice pracowników, którzy są z nami od 20, 30, a nawet 50 lat – w tym roku obchodzimy np. 50-lecie pracy jednego z członków zespołu krakowskiej fabryki. To statystki, które są dla nas najlepszym dowodem na skuteczne łączenie i wykorzystywanie potencjału przedstawicieli różnych generacji. Bycie Pracodawcą Dialogu Pokoleń jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale również zobowiązuje do dalszej pracy nad budowaniem kultury organizacji wielopokoleniowej, ułatwiania współpracy i wymiany doświadczeń między pokoleniami. Mamy nadzieję, że działania z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej, regularne sprawdzanie procesów oraz wdrażanie nowych rozwiązań, pozwoli nam utrzymać status miejsca przyjaznego dla współpracy osób z różnych pokoleń. Jako pracodawca dający możliwość zatrudnienia ok. 7 tys. osób w Polsce widzimy w tym ogromną szansę oraz liczmy na to, że także inne firmy przyłączą się do tej inicjatywy” – dodaje Karolina Gębura-Nowak, dyrektorka Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Polska i Kraje Bałtyckie. Aby zgłosić rekomendację własnej firmy do Programu Dialog Pokoleń, należy wysłać zgłoszenie pod adres e-mail biuro@kigs.org.pl podając w tytule „Program Dialog Pokoleń”

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds