Urlop rodzicielski to niezbywalne prawo pracowników

Urlop rodzicielski to niezbywalne prawo pracowników

Dyrektywa work-life balance to narzędzie dla pracodawców do budowania równych szans dla swoich pracowników. Aby umiejętnie z tego narzędzia korzystać potrzebna jest strategia, plan działania oraz odpowiednia komunikacja. jak do tego tematu podszedł ING Hubs Poland? O tym rozmawiamy z Justyną Guzy, liderką inicjatywy Parenting & Partnership z ramienia grupy Diversity, Wo-Men Equality w ING Hubs Poland.

Od czego zacząć działania na rzecz równości rodzicielskiej w firmie?  

Większość pracowników oczekuje od pracodawcy rzetelnego informowania o tym, jakie prawa i świadczenia przysługują pracującym rodzicom. I nam również zależy na tym, aby ludzie, których mamy na naszych pokładzie, nie tylko znali swoje prawa, ale także aby z nich korzystali. 

W ING Hubs Poland wierzymy, w siłę twierdzenia „do your thing”. Dlatego oprócz szeroko zakrojonej komunikacji wewnątrzfirmowej, wspieramy również naszych pracowników w ich życiowych projektach, takich jak bycie rodzicem. 

W zeszłym roku weszły w życie nowe regulacje prawne, między innymi wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni dla drugiego rodzica.  Przerwa w pracy, kiedy przychodzi na świat nowy członek rodziny, do tej pory była domeną kobiet, dlatego z doświadczenia wiem, że mężczyźni z różnych względów mają opory przed wykorzystywaniem tego typu urlopów. 

Rolą organizacji jest zapewnienie pracowników, że są to ich niezbywalne prawa, że jako organizacja jesteśmy przygotowani na tę nieobecność i że w pełni wspieramy naszych pracowników w ich przygodzie z rodzicielstwem.

Jak skutecznie informować rodziców o ich prawach, szczególnie, że grupa zainteresowanych się ciągle zmienia?

W zeszłym roku włożyliśmy wiele wysiłku właśnie w kwestie związane z komunikacją nowych rozwiązań prawnych. Edukowaliśmy poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty czy webinary. Tworzyliśmy tematyczną komunikację na naszych wewnętrznych kanałach. Zachęcaliśmy do tego, aby sami pracownicy dzielili się swoimi doświadczeniami.

Dlaczego włączyliście się w kampanię „Równi w domu – równi w pracy”?

Równość i różnorodność są jednymi z najważniejszych wartości, jakie wyznajemy w ING Hubs Poland. Kampania “Równi w domu – równi w pracy” doskonale się w nie wpisuje, dlatego z dużym entuzjazmem dołączyliśmy do projektu. 

Co więcej, w ramach naszych Diveristy Groups powstała grupa Wo-Men Equality, która prowadzi projekty i działania mające na celu wyrównywanie szans społecznych kobiet i mężczyzn. W naszej organizacji aktywnie wspieramy pracowników w ich rodzicielskiej podróży i promujemy partnerski model rodziny. 

Nasza organizacja to branża technologiczno-finansowa, dlatego w większości naszymi pracownikami są mężczyźni, którzy poprzez nowe regulacje prawne mogą od niedawna cieszyć się wydłużonym okresem urlopu rodzicielskiego i w pełni partycypować w rodzicielstwie, być równym partnerem dla swoich żon czy partnerek. 

Walczymy ze stereotypowym postrzeganiem ról przypisanych kulturowo do płci. W dzisiejszych czasach równouprawnienie to przywilej, z którego powinniśmy korzystać zarówno w domu jak i w pracy.

Przeczytaj więcej na temat kampanii Równi w domu-Równi w Pracy

This will close in 0 seconds