Zmiany legislacyjne pomogą budować równość płci

Zmiany legislacyjne pomogą budować równość płci

W roku 2023 średnia wypłata zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień opiekuńczy w przypadku kobiet wynosiła średnio 109 zł, a w przypadku mężczyzn aż 180 zł. Średnia emerytura w grudniu 2023 roku wypłacana kobietom wynosiła 2920,98 zł, a mężczyznom 4251,56 zł. Jaki wniosek płynie z danych ZUS na temat równości płci? Rozmowa z Mariuszem Jedynakiem, członkiem zarządu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Czy zmiany legislacyjne są potrzebne, aby wspierać wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i na rynku pracy? 

Myślę, że kierunki zmian ustaw i przepisów, które idą w kierunku podziału uprawnień wynikających z wychowania dziecka oraz z opieki nad dzieckiem między mamę i tatę, to jest dobry kierunek.

Ten kierunek, jednak wymaga również zmiany modelu funkcjonowania rodziny, pracy z osobami, które

korzystają z tych uprawnień, ale też  pracodawcami i z firmami, które zatrudniają rodziców. Od nich też warto oczekiwać, żeby popularyzowały wiedzę w tym zakresie i zachęcały nie tylko mamy, ale również  ojców do korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Czy dane ZUS potwierdzają nierówności między kobietami i mężczyznami?

W ZUS, obserwujemy bardzo duże różnice w zakresie wykorzystania różnego rodzaju świadczeń między kobietami a mężczyznami, ale też w wysokości świadczeń, jakie są wypłacane rodzicom, np. zasiłki macierzyńskie, czy emerytury.

W roku 2023 wypłata zasiłku macierzyńskiego za jeden dzień opiekuńczy w przypadku kobiet wynosiła średnio 109 zł, a w przypadku mężczyzn aż 180 zł. Więc widać, że ta przepaść jest bardzo duża.

Podobne różnice widać  w świadczeniach emerytalnych. Średnia emerytura w Polsce wynosi 2800 zł, ale różnica między tym, co otrzymują kobiety i mężczyźni przekracza 1000 zł. Średnia emerytura w grudniu 2023 roku wypłacana kobietom wynosiła 2920,98 zł, a mężczyznom 4251,56 zł.

Te różnice wynikają z przebiegu kariery zawodowej, ale również z tego, że kobiety poświęcają dużo więcej czasu na wychowanie dzieci i poświęcają swój czas na okres rodzicielstwa. To de facto powoduje, że ten kapitał emerytalny nie jest budowany i później konsekwencją tego jest niższe świadczenie emerytalne.

Przeczytaj więcej na temat kampanii Równi w domu-Równi w Pracy

This will close in 0 seconds