Tata na rodzicielskim-Raport

Tata na rodzicielskim-Raport

Na skutek wejścia w życie dyrektywy work-life balance, rośnie liczba ojców korzystających z urlopów rodzicielskich. W 2023 roku już 19 tys. ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego versus 3,7 tys. rok wcześniej. To pozytywny trend, jednak to nadal tylko 7 proc. uprawnionych mężczyzn.

Wskaźniki zaangażowania pracujących rodziców w opiekę nad dziećmi pokazują, że to nadal głównie mamy zajmują się dziećmi. Finansowe konsekwencje wynikające z opieki nad dziećmi towarzyszą kobietom przez całe ich życie.

Celem nowych regulacji jest wsparcie kobiet na rynku pracy poprzez większe zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi. Podział urlopów rodzicielskich to narzędzie do budowania świata równych szans. Aby to rozwiązanie przyniosło oczekiwane efekty, niezbędna jest dalsza edukacja rodziców, pracodawców i organizacji wspierających rodziców w opiece nad dziećmi na temat nowego prawa i korzyści z niego wynikających dla wszystkich.

W rocznicę wejścia w Polsce dyrektywy work-life balance Fundacja Share the Care oraz ZUS startują z kampanią „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca”.

„Nowe regulacje pomagają kształtować równą rolę matek i ojców w życiu dzieci. Jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mamy przyjemność wypłacać rodzicom świadczenia wynikające z narodzin dziecka. Nowelizacje Kodeksu pracy w ostatnich latach oraz poziom wykorzystania poszczególnych świadczeń, to dobry barometr zmiany społecznej, którą obserwujemy. Kolejno wprowadzane zmiany regulacyjne, jak i badania społeczne pokazują, że coraz bardziej dostrzegamy równą i ważną rolę matek oraz ojców w życiu dzieci. Wierzymy, że ta publikacja i nasza wspólna kampania z Fundacją Share the Care „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca” przyczynią się do popularyzacji nowego prawa i budowy świata równych szans dla wszystkich” — mówi Mariusz Jedynak, ZUS

„Równość rodzicielska to warunek konieczny do osiągnięcia równości na rynku pracy. Dlaczego? Bo opieka rodzicielska jest jednym z głównych czynników nierówności między kobietami a mężczyznami. Dzięki nowym regulacjom ojcowie zaczynają być postrzegani jako równoprawni rodzice, a mamy przestają być traktowane jako pracownicy gorszej kategorii. Jest to zgodne z potrzebami, szczególnie młodego pokolenia, kobiet i mężczyzn. Na tej zmianie korzystają również pracodawcy i całe społeczeństwo. Bo równość służy wszystkim. Dyrektywa work-life balance dała nam narzędzie do budowania równości kobiet i mężczyzn oraz do budowania świata równych szans. Relatywnie niewielka zmiana w prawie, która może mieć daleko idące pozytywne konsekwencje dla całego społeczeństwa i rynku pracy.” twierdzi Karolina Andrian, Fundacja Share the Care.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem na temat wykorzystywania urlopów rodzicielskich przez ojców w Polsce autorstwa ZUS i Fundacji Share the Care.

Dowiedz się więcej na temat kampanii Równi w domu-Równi w Pracy

This will close in 0 seconds