Dziedzictwo kobiet dla przyszłości świata

proud

Dziedzictwo kobiet dla przyszłości świata

Czego można się nauczyć od bohaterek z przeszłości.

Kobiety od wieków – w czasie pokoju i wojny, brały odpowiedzialność za życie bliskich i ich przetrwanie, solidaryzowały się ze słabszymi i marginalizowanymi, oraz walczyły o godność i szacunek kierując się etyką troski. Ta sama etyka troski motywuje współczesne kobiety do angażowania się w walkę o równość, prawa osób wykluczanych, pokój, zrównoważony rozwój i przetrwanie planety. 

Kobiety są entuzjastycznie nastawione do demokracji, ekologii, nauki, edukacji i nowych technologii oraz coraz mocniej wierzą w swoje przywódcze kompetencje. Egalitarny, partycypacyjny, empatyczny i zrównoważony kobiecy styl zarządzania przynosi ludziom i światu więcej korzyści niż autorytarny, hierarchiczny i eksploatujący styl sprawowania władzy, który charakteryzuje zbyt wielu męskich przywódców. Kobiety budują lepszą teraźniejszość i są przyszłością świata. 

Siła dziedzictwa

Kobiety wciąż potrzebują odwagi i wiary w swoją sprawczość oraz równych praw do korzystania z cennych zasobów społecznych. Dlatego świadomość dziedzictwa kobiet – ich przodkiń jest kluczowym elementem budowania poczucia pewności siebie oraz uczenia się strategii, które okazały się skuteczne i służą światu w obliczu globalnych wyzwań stojących przed naszą cywilizacją w najbliższej przyszłości.

Historia kobiet pokazuje siłę i skumulowany przez wieki potencjał kobiet. Kobiety zawsze odgrywały bardzo wiele ról. Nie majedynie słusznej stereotypowej ścieżki kobiecego powołania. Kobiety w przeszłości i współcześnie, zaznaczają swoją obecność w świecie na wiele sposobów. 

Historia kobiet uczy nas jak dramatyczne skutki niesie ze sobą dyskryminacja i jak kluczowe jest poszanowanie prawa kobiet do udziału we wszystkich dziedzinach życia. Na całym świecie wciąż odmawia się kobietom prawa do edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa, możliwości ekonomicznych i udziału w życiu politycznym. 

Historia kobiet to opowieść o wyzwalaniu się ze schematów i opresji. Za współczesnymi kobietami stoją niezliczone kobiety z przeszłości, które swoimi codziennymi decyzjami, pracą, niesionym innym wsparciem, oporem wobec niesprawiedliwych norm, walczyły o wolność we wszystkich sferach życia, wydeptywały nowe ścieżki i otwierały drzwi, które były dla kobiet zamknięte. Dzięki naszym przodkiniom możemy cieszyć się wolnością i wiemy jak walczyć o swoje prawa. 

Czerpanie z przeszłości

Współczesne dziewczynki mogą czerpać siłę i inspirować się kobietami, które żyją i odnoszą sukcesy tu i teraz, ale także postaciami z przeszłości. Biografie kobiet mogą być źródłem siły do realizacji aspiracji i marzeń. Fascynujące i niezwykłe postacie, zarówno współcześnie żyjących kobiet, jak i bohaterek z przeszłości, pomagają i wzmacniają współczesne dziewczyny! Pomagają również chłopcom zrozumieć rolę i wartość dziedzictwa kobiet w rozwoju ludzkości. Wykorzystaj swój przykład i doświadczenie – dziel się swoją perspektywą i sprawdzonymi sposobami na radzenie sobie z trudnościami i porażkami. 

To czego dokonały i dokonują kobiety, ich codzienne decyzje miały i mają znaczenie. Każda i każdy z nas na wiele różnych sposobów wpływa na kierunek, w którym zmierza nasz świat.

Historia kobiet uczy nas jak dramatyczne skutki niesie ze sobą dyskryminacja i jak kluczowe jest poszanowanie prawa kobiet do udziału we wszystkich dziedzinach życia.

Jeśli podoba ci się, co robimy wesprzyj nas na PATRONITE i pomóż nam budować świat równych szans.

This will close in 0 seconds