Czym jest kara za macierzyństwo?

Czym jest kara za macierzyństwo?

Czy zastanawialiście się co jest głównym powodem nierówności płci na rynku pracy?

Opieka rodzicielska stanowi główne źródło nierówności na rynku pracy, a badacze z całego świata odnotowują zjawisko nazwane karą za macierzyństwo.

Niższe zarobki, mniejszy dostęp do awansów, trudności z powrotem na rynek pracy – to cena, jaką kobiety płacą za posiadanie dzieci.

Według ostatniego raportu UN Women osiągnięcie równości płci zajmie światu aż 286 lat. 

Z kolei Światowe Forum Ekonomiczne obliczyło, że zniwelowanie globalnej luki płciowej zajmie 132 lata.

Czy możemy coś z tym zrobić?

Badaczki Jody Heymann, Aletę Sprague i Amy Raub z WORLD Policy Analysis Center ze Stanów Zjednoczonych przekonują, że osiągnięcie równości płci w ciągu naszego życia jest całkowicie wykonalne, jeśli tylko się naprawdę w to zaangażujemy. 

W swojej książce „Equality Within Our Lifetimes: How Laws and Policies Can Close-or Widen-Gender Gaps in Economies Worldwide” dowodzą, że tak jak, przepisy i polityka ukształtowały nierówności płci w naszym życiu, tak samo odpowiednie regulacje mogą pomóc zniwelować bariery i sprzyjać równości.

Właśnie mija rok, od kiedy w kwietniu 2023 w Polsce została wdrożona dyrektywa work-life balance. Jej celem jest wspieranie równości płci na rynku pracy i w życiu rodzinnym, poprzez większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi. 

Film powstał w ramach kampanii „Równi w domu-Równi w pracy. To się wszystkim opłaca!”, której celem kampanii jest budowanie świadomości prawnej rodziców i korzyści płynących z dzielenia się urlopami rodzicielskimi.

Więcej na na temat kampanii: https://teamrodzina.pl/rowni-w-domu-pracy-2024/

This will close in 0 seconds