POZOSTALI PRO PRACODAWCY

POZOSTALI PRO PRACODAWCY

W tym miejscu zebraliśmy dla Was firmy, które poza opisanymi szerzej, jak: Nordea, Credit Agricole Bank Polska, BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Philip Morris International, GSK Poland oraz Mastercar oferują dodatkowe świadczenia dla ojców.

NOVARTIS Poland

Novartis Poland w świadomy sposób wspiera budowanie silnej więzi między ojcem a dzieckiem, dlatego od stycznia 2020 ojcowie mogą skorzystać z dodatkowego, w pełni płatnego, ponad kodeksowego, 18-tygodniowego Urlopu Rodzicielskiego Novartis. Urlop może być wykorzystany od dnia narodzin, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwala ojcom nie tylko cieszyć się momentem pojawienia się dziecka, ale także ułatwia pogodzenie życia zawodowego z rolą rodzica oraz z obowiązkami opiekuńczymi. Novartis Poland dąży do stworzenia otoczenia pracy, w którym wszyscy pracownicy mają równe szanse rozwoju i awansu. Równość płac, niezależnie od płci, jest jednym z fundamentów polityki zatrudnienia, co zostało wzmocnione pod koniec 2023 r. poprzez odnowienie zobowiązania wobec zasad Międzynarodowej Koalicji na rzecz Równości Wynagrodzeń ONZ (EPIC).

Hewlett Packard Enterprise

Dla mężczyzn, którzy zostaną ojcami (biologicznymi lub adopcyjnymi), firma proponuje dodatkowy, pełno płatny urlop w wymiarze 26 tygodni. Jest to dodatkowe świadczenie, wykraczające poza świadczenia gwarantowane polskim prawem. W ramach programu  „Work That Fits Your Life” – w tym „Wellness Fridays”, firma oferuje 4 dodatkowe dni wolne w roku, które można spędzić z rodziną. Program „Positive Parenting” uwzględnia sesje i warsztaty w obszarach takich jak: bezpieczeństwo dziecka na wakacjach, radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym i prywatnym/rodzinnym, rola ojca, wyzwania z nią związane i metody radzenia sobie z problemami. Firma pozwala na elastyczny czas pracy i miejsce jej wykonywania. Oferuje świadczenia w ramach Funduszu Socjalnego, uwzględniające ich rodziny, dzieci, również partnerów, z którymi prowadzą wspólne gospodarstwa domowe w nieformalnych związkach. Dostępny LuxMed i Multisport w pakietach rodzinnych dla dzieci, seniorów i bliskich.

CITI w Polsce

Od stycznia 2021 roku Citi w Polsce oferuje swoim pracownikom dodatkowe dwa tygodnie, w pełni płatnego urlopu ojcowskiego. Tym samym ojcowie mogą bez straty finansowej spędzić ze swoimi dziećmi cały miesiąc.  Dwa dodatkowe tygodnie w pełni płatnego urlopu ojcowskiego przysługują każdemu pracującemu w Citi w Polsce tacie. Inicjatywa Citi w Polsce jest ważna nie tylko ze względów finansowych, ale przede wszystkim psychologicznych. Wielu ojców chciałoby skorzystać z urlopów rodzicielskich, ale powstrzymują ich obawy przed utratą pracy, pogorszeniem pozycji zawodowej lub reakcją pracodawcy. W Citi w Polsce również widzimy, że takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego mężczyzn. Mało się o tym mówi, ale miesiąc wolnego od pracy zawodowej, przekierowanie myśli i energii na dzieci i dom pozwala złapać dystans do wielu rzeczy.

Relativity

Głównym programem rodzicielskim w Relativity jest wsparcie urlopów dla rodziców. W przypadku ojców, od listopada 2023 r., firma wprowadziła 20 tygodni, pełnopłatnego urlopu dla ojców, zamiast 2 tygodni 100% płatnego urlopu ojcowskiego i 70% płatnego urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że ojcowie wykorzystują te urlopy w jednym czasie. W ten sposób firma zachęca do dłuższych urlopów i spędzania czasu z dziećmi. Ojcowie, którym urodziły się dzieci mają rok od urodzenia się dziecka na zaczęcie i skończenie tego urlopu.

Snowflake

Snowflake dba o to, aby pracownicy mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego. Taka polityka jest odzwierciedleniem wartości firmowych i odpowiedzią na potrzeby młodych rodziców. Organizacja oferuje dwunastotygodniowy urlop, który może być wykorzystany przez każdego nierodzącego rodzica. Dodatkowo pracownicy mają dostęp do bezpłatnych usług wsparcia, takich jak Care-Express. Jest to sieć opiekunów, w ramach której firma gwarantuje nielimitowaną liczbę godzin opieki rocznie. Pracownicy mogą też liczyć na wyprawkę od Snowflake! Dwunastotygodniowy urlop może być wykorzystany w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku po urodzeniu, adopcji lub przyjęciu dziecka w pieczy zastępczej.

CISCO

Firma oferuje program „Supporting Care Giver”, czyli dodatkowy, w 100% płatny urlop w wymiarze dwóch tygodni dla osób, które są uprawnione do urlopu ojcowskiego, lub czterech tygodni dla tych, którzy nie mają tego uprawnienia. Można wykorzystać to świadczenie do czasu pierwszych urodzin dziecka. Ponadto firma ułatwia powrót do pracy rodzicom, którzy byli na dłuższym urlopie, np. wychowawczym. W możliwie płynnym i bezproblemowym powrocie pomaga inicjatywa „Back to Business Inclusive Community”. Program „Supporting Care Giver” jest skierowany do wszystkich pracowników, którzy zostali rodzicami, niezależnie od płci, a „Back to Business Inclusive Community” – do wszystkich pracowników wracających do pracy po dłuższej przerwie

NatWest Polska

Od stycznia 2023 r. roku zaoferowaliśmy naszym pracownikom100 % płatny urlop partnerski w wymiarze  dziewięciu tygodni kalendarzowych, które można wykorzystać w całości lub w kilku częściach do ukończenia przez dziecko ósmego roku życia. Urlop przysługuje drugiemu rodzicowi lub opiekunowi, którym to opiekunem może być także partner/partnerka matki dziecka w przypadku związków partnerskich jednopłciowych. Urlop udzielany jest jednorazowo w całości lub może być wykorzystany w kilku częściach w tygodniach kalendarzowych. Ważnym aspektem naszych działań wspierających rodziców są też elastyczne formy czasu pracy. Pracownik może rozpocząć pracę między 7 a 11 i zakończyć między 15 a 19.

Schneider Electric

W Schneider Electric nieustannie wspieramy naszych pracowników poprzez różnorodne świadczenia. Zapewniamy pełnopłatny urlop macierzyński, miesięczny urlop ojcowski oraz elastyczny urlop opiekuńczy, umożliwiający opiekę nad rodziną lub zadbanie o siebie. Dla pracowników-rodziców przewidujemy 10 dni w pełni płatnego urlopu rodzicielskiego dla drugiego opiekuna. W trosce o inkluzywność języka, unikamy nawet bezpośredniego określenia „urlop ojcowski”, ponieważ może on być wykorzystany przez drugiego opiekuna. Dodatkowo, wprowadzamy innowacyjne rozwiązanie w postaci tzw. „care leave” – 10 dodatkowych dni w pełni płatnego urlopu w roku, które mogą być przeznaczone na opiekę nad rodziną lub własne potrzeby. W Schneider Electric różnorodność i inkluzywność to nie tylko nasze aspiracje, lecz integralna część naszej tożsamości i kultury. Dążymy do stworzenia środowiska pracy, które sprzyja równości i wsparciu naszych pracowników.

Nestle

Nestlé dba o środowisko pracy przyjazne rodzicom. Firma oferuje dodatkowy, czterotygodniowy, pełnopłatny urlop ojcowski, który można wykorzystać w okresie roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. Pracownicy Nestlé mają możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy, krótszych piątków oraz preferencyjnych pakietów opieki medycznej dla całej rodziny. Rodzicom pracującym w firmie przysługuje też dodatkowy dzień do opieki nad dzieckiem. Z dodatkowego urlopu ojcowskiego może skorzystać każda osoba, która sprawuje opiekę nad nowonarodzonym lub przysposobionym małoletnim dzieckiem po jego pojawieniu się w rodzinie. Mogą to być na przykład – ale nie wyłącznie – biologiczny lub przysposabiający rodzic, partner życiowy abo opiekun prawny dziecka.

(źródło: przewodnik „Facet na 100 pro, czyli jak korzystać z ojcostwa i 9 tygodni urlopu tylko dla ojców”, 23.06.2023 r.)

Haleon

Haleon, jako pracodawca, oferuje liczne benefity dla pracujących mam i ojców – w przypadku powiększenia się rodziny, świeżo upieczeni rodzice mogą liczyć na 26 tygodni pełnopłatnego urlopu rodzicielskiego. Firma zachęca zarówno matki, jak i ojców do korzystania z tego udogodnienia i spędzenia tych ważnych, pierwszych dni ze swoimi dziećmi. Poza tym, wszyscy pracownicy przez 16 dni w miesiącu mogą pracować zdalnie, z możliwością dostosowania godzin pracy do potrzeb lub zmniejszenia wymiaru etatu, po uzgodnieniu z przełożonym. Firma wsłuchuje się w potrzeby swoich pracowników, dlatego jeśli którykolwiek pracownik chce pracować wyłącznie z domu i ma ku temu powód, rozważa takie rozwiązanie.

Nokia

Firma dba o to, aby pracownicy mogli swobodnie łączyć pracę zawodową z innymi rolami życiowymi. Dla organizacji ważny jest wellbeing pracowniczek i pracowników, w ramach którego firma oferuje rodzicom i opiekunom dzieci szereg rozwiązań. W ramach „New Child Leave”, ojcom przysługuje trzy miesiące płatnego urlopu tacierzyńskiego. Rodzice mogą liczyć na: szkolenia rozwijające umiejętności rodzicielskie, przedszkole oraz żłobek w budynku firmy, do którego dopłaca pracodawca, dofinansowanie do niani/żłobka/przedszkola, pracę zdlaną oraz dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci. Rozwiązania te są dostępne dla wszystkich rodziców zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony.

(źródło: przewodnik „Facet na 100 pro, czyli jak korzystać z ojcostwa i 9 tygodni urlopu tylko dla ojców”, 23.06.2023 r.)

This will close in 0 seconds