NORDEA

NORDEA

Nordea wspiera rodziców w utrzymaniu równowagi i partnerstwa w rodzicielstwie a nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu włączającej kultury.

Jako pracodawca jesteśmy dumni, że możemy wspierać D&I poprzez aktywnie działania w naszych Employee Resource Groups ( LGBT+ & Allies, Gender Balance, Cross-Cultural, Ability Variations). Wprowadziliśmy tzw. różowe skrzynki, rodzinne miejsca parkingowe i zajęliśmy się zamykaniem luki płacowej między kobietami a mężczyznami. W polskim oddziale osiągnęliśmy proporcję 50/50 między kobietami i mężczyznami (także na poziomie kierowniczym).

Obecnie widzimy, że coraz więcej mężczyzn w Nordea decyduje się na korzystanie z absencji rodzicielskich i bardzo się z tego cieszymy. Wydaje się również, że to rzeczywiście trend, a nie jednorazowy wzrost. Otoczenie prawne i regulacje sprzyjające budowaniu równości w rolach opiekuńczych z pewnością pomagają. To jednak tylko i aż zasady prawne – nie zastąpią one zmian w sposobie myślenia o opiece nad dziećmi. Naszą rolą, jako świadomego pracodawcy, jest te pozytywne zmiany wzmacniać i zachęcać do postępowania, które będzie tę równość budowało. 

Cenimy sobie elastyczność; zarówno wobec naszych klientów, jak i sposobu, w jaki pracujemy. Dlatego, jeśli to możliwe i w zależności od naszych ról i zespołów, wspieramy pracę w systemie do około dwóch dni pracy zdalnej tygodniowo. To właśnie nazywamy hybrydowym modelem pracy, który również pomaga naszym pracownikom-rodzicom w zarządzeniu czasem między domem a pracą. Takie rozwiązanie pomaga nam przejść do nowej normalności: pracy zespołowej w biurze, ale także elastyczności w wykonywaniu złożonych zadań z domu i dążeniu do równowagi między pracą a życiem prywatnym. W naszych dążeniach do zwiększania równości płci, chcemy zachęcać mężczyzn do korzystania z urlopu tacierzyńskiego. Ze względu na przyzwyczajenia kulturowe i tradycyjny model opieki wielu z nich nadal tego unika, tkwiąc w stereotypie, że opieka nad dzieckiem to wyłącznie domena kobiet. Wspólnie z fundacją, możemy i chcemy pracować nad zmianą tego myślenia.

Korzyści są różnorakie. Od odnoszących się do naszej odpowiedzialności społecznej – każdy krok do równości w opiece nad dziećmi pomiędzy kobietami i mężczyznami sprawia, że w naturalny sposób wyrównuje się progresja zawodowa, w tym progresja płacy pracownic i pracowników. Doświadczenie opieki buduje kompetencje, które są następnie przydatne również w życiu zawodowym. Słyszymy to od naszych pracowników: od zarządzania sobą w czasie, do budowania empatii i umiejętności współpracy. Dużo mówimy przecież obecnie również o dobrostanie psychicznym. Wiemy natomiast, że wzmacnianie więzi rodzinnej, a temu sprzyja również równość w rolach podejmowanych w związku, to dobry fundament do budowania przestrzeni sprzyjającej odporności psychicznej członków tej rodziny.

Przeczytaj więcej o kampanii Facet na 100 pro Facet na 100 PRO – Team Rodzina

This will close in 0 seconds