Credit Agricole Bank Polska

Credit Agricole Bank Polska

W Credit Agricole Bank Polska, zgodnie ze strategicznymi założeniami na co dzień rozwijamy środowisko pracy, w którym odpowiadamy na potrzeby różnych grup pracowników. Około 60% pracowników naszej organizacji to rodzice – z myślę o nich promujemy zrównoważone role rodzicielskie i opiekuńcze. Nasze aktualne rozwiązania dla tej grupy obejmują wspieranie zaangażowanego tacierzyństwa.

Wprowadziliśmy nowe rozwiązanie, dedykowane ojcom i opiekunom, którzy zdecydują się skorzystać z przysługującego im urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Za pierwsze 14 dni kalendarzowe urlopu ojcowie otrzymują dodatek uzupełniający ustawowe świadczenie do 100%. 

Stworzyliśmy również ofertę edukacyjną dla rodziców w zakresie zrównoważonych ról rodzicielskich i partnerskich we współpracy z Fundacją Share the Care.

Zapewniamy wsparcie i regularne spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci ze specjalnymi potrzebami z ekspertką zewnętrzną.

Wszyscy pracownicy mogą skorzystać także z oferty wsparcia psychologicznego i porad specjalistów (psycholog, psychoterapeuta czy coach).

Efekt naszych działań potwierdza również jeden z pracowników, który skorzystał z rozwiązania w postaci dodatku uzupełniającego do urlopu rodzicielskiego.

Raduję się, jak widzę w naszym Banku kolejne inicjatywy prorodzinne, które pozwalają świeżo upieczonym rodzicom pełniej cieszyć się z narodzonego dziecka. Dofinansowanie oferowane przez Bank do 100% płatnych pierwszych 14 dni urlopu rodzicielskiego jest ważnym krokiem w kierunku świadomego wspierania rodziców. Motywowany dewizą Banku silnego ludźmi, gorąco zachęcam przyszłych ojców do wyzbycia się wszelkich „zaszłości” kulturowych i gromkiego korzystania z takich benefitów. Jestem przekonany, że zrównoważony rozwój w wybranym aspekcie życia (np. tym prywatnym) silnie przekłada się na wymierne korzyści w pozostałych obszarach (np. tych biznesowych). Szczęśliwszy Ty sam, to szczęśliwsi My wszyscy!

Przeczytaj więcej na temat kampanii Facet na 100 PRO – Team Rodzina

This will close in 0 seconds