Kryzys przywództwa

człowiek z bananem

Kryzys przywództwa

Coraz częściej mówi się o  kryzysie przywództwa – nie tylko w  przestrzeni politycznej, ale również biznesowej. Zmieniający się świat oraz potrzeby i oczekiwania młodych pokoleń wymuszają zmiany również w obszarze zarządzania. Młodych inspirują już inne autorytety, a stare metody zarządzania ludźmi przestają być skuteczne. Problemy obecnego świata są też przypisywane działaniom dotychczasowych przywódców – głównie mężczyzn – i coraz częściej słyszymy nawoływania do gruntownej zmiany. Udowodniono, ze przywództwo oparte na empatii, skierowane na relacje, autentyczność, szacunek i wspólne osiąganie celów jest skuteczniejsze od tego, które jest dyrektywne, nastawione na szybkie osiąganie celów.

Ten pierwszy rodzaj występuje częściej u kobiet, ten drugi częściej u mężczyzn. Mimo tego, że coraz większą popularnością cieszy się styl zarządzania określany jako „miękki” czy „kobiecy”, wciąż powszechnie dominuje styl oparty na szybkich wynikach, nieliczący się z kosztami i  społecznym oddziaływaniem. Jeśli chcemy więc odpowiedzieć na potrzeby młodych pracowników oraz osiągać wyniki biznesowe, musimy zapewnić odpowiednią liczbę kobiet na wysokich stanowiskach, w tym na najwyższych, prezesowskich. Aby kobiety mogły sięgać po najwyższe stanowiska, muszą zostać odciążone od prac domowych i opiekuńczych.

W raporcie „State of world’s fathers 2019” opublikowanym przez amerykańską organizację Promundo czytamy, że kobiety poświęcają średnio jedną godzinę i dwadzieścia minut dziennie dłużej na obowiązki domowe niż mężczyźni.

Potrzebujemy kobiet aktywnych zawodowo na najwyższych stanowiskach i dlatego w interesie nas wszystkich leży równy podział prac domowych. Dzielenie urlopu rodzicielskiego jest pierwszym krokiem do równego podziału. Mężczyźni, którzy decydują się na urlopy rodzicielskie, po powrocie do pracy wciąż biorą udział w  wychowaniu i opiece nad dziećmi – biorą zwolnienia chorobowe, uczestniczą w wydarzeniach ważnych dla dzieci (teatrzyki, zebrania itp.). Być może doświadczenie opieki nad małym dzieckiem oraz bycie pierwszym opiekunem (czyli bycie z dzieckiem sam na sam) właśnie w czasie urlopu rodzicielskiego pozwoli mężczyznom na rozwinięcie takich cech, jak: empatia, opiekuńczość, cierpliwość, otwartość na poszukiwanie różnych sposobów dotarcia do drugiego człowieka, a tym samym wzbogaci ich styl pracy z ludźmi i ich styl przywództwa.

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds