Szczęśliwi rodzice

Szczęśliwi rodzice

Autor: Anita Rogalska, Director People&Culture, Philip Morris International, PM Poland&Baltic States

Za nami Dzień Matki, przed nami Dzień Ojca. To dobry moment na refleksję na temat rodzicielstwa i roli obojga rodziców w życiu dziecka. Śledząc sposób w jaki przy okazji obu tych świąt mówimy o macierzyństwie i ojcostwie, widzę zmianę. Dostrzegam rosnącą potrzebę ojców do angażowania się w sprawy rodzinne oraz coraz większą otwartość kobiet na to, aby odpuścić i nie dźwigać samodzielnie trudu związanego z zajmowaniem się pociechami i domem.

Potrzeba odejścia od tradycyjnego modelu rodziny ma swoje odzwierciedlenie w badaniach. Zgodnie z danymi CBOS z grudnia 2020, aż 58 proc. badanych jako preferowany wskazało model partnerski, w którym mąż/partner i żona/partnerka mniej więcej tyle samo czasu przeznaczają na pracę zawodową i oboje w równym stopniu zajmują się domem i dziećmi.

Te deklaracje napawają optymizmem, jednak nadal mocno odstają od rzeczywistości. Nasze społeczeństwo się zmienia czy chce się zmieniać, ale aby ta zmiana się ugruntowała, musimy stworzyć sprzyjające ku temu warunki. My, czyli m.in. pracodawcy. Sprzyjające, czyli wyrównujące szanse obojga rodziców do spełniania się w tym, co dla nich ważne.

Partnerski model rodziny oznacza, że odchodzimy od stereotypowego postrzegania roli płciowych, uznajemy, że mamy i ojcowie mają równe prawa jako rodzice i jako pracownicy. To jest bardzo ważny punkt wyjścia do tego, aby znaleźć właściwe rozwiązania wspierające dla jednych i dla drugich. Wiemy, że wsparcie obojga rodziców od samego początku, gdy nimi zostają, a dziecko jest małe, buduje pozytywne doświadczenia również w innych aspektach ich życia.

W Philip Morris International przyjrzeliśmy się wyzwaniom, z jakimi mierzą się nasi pracownicy stający się rodzicami. Jednym z obszarów wymagających wsparcia okazał się właśnie okres związany z narodzinami dziecka. Z jednej strony to wyjątkowy czas dla obojga rodziców, z drugiej strony dla kobiet często wiąże się ze stresem wywołanym przerwą w pracy zawodowej.

Chcąc budować świat równych szans musimy niwelować bariery formalno-finansowe, ale też uświadomić sobie i zaakceptować fakt, że chęć kobiet do rozwoju zawodowego w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z realizowaniem się w roli mamy. Jedno nie wyklucza drugiego przy odpowiednim wsparciu. Nasze mamy w PMI potwierdzają, że decyzja o pozostaniu dłużej z dzieckiem w domu nie zawsze była podyktowana ich własną potrzebą. Część z nich chętnie wróciłaby do pracy wcześniej przy odpowiednim wsparciu. Tyle o kobietach.

A mężczyźni? Wśród nich widzimy chęć do większego zaangażowania w życie dzieci i domu. Ojcowie coraz częściej doceniają relacje rodzinne, a aby o nie właściwie zadbać trzeba znaleźć na to czas. Nasi ojcowie w PMI, którzy skorzystali z urlopów rodzicielskich podkreślają, że był to dla nich cenny czas budowania relacji z dzieckiem i umocnienia relacji z partnerką. Przyznają też, że po takiej przerwie do pracy wracają bardzo zmotywowani i z nową energią. Ich doświadczenia są dla nas również cennym potwierdzeniem, iż ten czas buduje ich zaangażowanie oraz partnerskie relacje na dużo dłużej niż tylko na czas, kiedy dziecko jest małe i wymaga szczególnej opieki.

Jako pracodawca utożsamiamy się z potrzebami naszych wszystkich pracowników, w tym mam i ojców. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i wspólnie poszukujemy optymalnego rozwiązania bieżących problemów. Na tej podstawie wdrożyliśmy program „Happy Parents”, w ramach którego wspieramy rodziców od momentu zajścia w ciążę. Przede wszystkim jasno komunikujemy, że w PMI macierzyństwo i ojcostwo to nie problem dla pracodawcy. Zachęcamy mamy i ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich, bo to jest jakościowy czas dla nich, aby nacieszyć się w pełni nowonarodzonym dzieckiem.

Ważne jest również wsparcie w zakresie formalności oraz zadbanie o stabilność finansową rodziców. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, oferujemy pracownikom specjalny pakiet „Pierwszy miesiąc”. Jest to rozwiązanie unikalne na polskim rynku. Polega na częściowym zwolnieniu pracownika ze świadczenia pracy (do wymiaru pół etatu) przez pierwszy miesiąc po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia.

Osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem są brane pod uwagę w awansach. Wracając z urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego, pracownik otrzymuje podwyżkę wynagrodzenia – jeśli zgodnie z wewnętrznymi zasadami wynagradzania w czasie nieobecności byłaby mu należna, a go ominęła. Stale dbamy o regularne dostosowywanie poziomów wynagrodzeń do kompetencji pracowników niezależnie od płci.

Krok po kroku naszymi działaniami staramy się niwelować bariery czy lęki rodziców, które utrudniają im wdrażanie idei partnerskiego modelu rodziny w życie. Cieszy nas to, że nasi pracownicy widzą te zmiany i doświadczają ich w codziennej pracy. Okazuje się, że przy odrobinie chęci i wrażliwości, można realnie tworzyć świat równych szans. PMI zdecydowanie chce być inicjatorem zmian oraz autorem rozwiązań wspierających ten model społeczny. 

This will close in 0 seconds