Nowa rola pracodawców oczami Philip Morris w Polsce

Nowa rola pracodawców oczami Philip Morris w Polsce

Autor: Karolina Gębura-Nowak, Talent Acquisition, Employer Branding, Inclusion & Diversity Manager, Poland & Baltic States; Philip Morris International 

Pandemia koronawirusa zmieniła naszą optykę na wiele spraw. W sytuacji kiedy nic nie było takie, jak dotychczas, zaczęliśmy kwestionować porządek rzeczy, poszukiwać stabilności w nieprzewidywalnym otoczeniu oraz redefiniować nasze życiowe priorytety. Ostatnie miesiące w jakimś stopniu dotknęły każdego z nas i każdy z nas wyniósł z tego doświadczenia jakieś lekcje. Nas, w Philip Morris w Polsce, utwierdziły w przekonaniu, że możemy i powinniśmy w jeszcze większym stopniu wspierać naszych pracowników w obszarach poza-zawodowych.

Zaufanie, poczucie, że jesteśmy rozumiani oraz mamy wsparcie w ważnych dla nas sprawach, to dziś fundamentalne wartości zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym. Te dwa, wydawałoby się jeszcze kiedyś, odrębne obszary naszego życia, zlewają się w jedną całość. Jakość doświadczeń w miejscu pracy ma zasadniczy wpływ na nasze życie prywatne i odwrotnie, nasze problemy osobiste nie pozostają bez wpływu na naszą pracę.

Różne etapy życia

Anna Gromada, badaczka polityki społecznej ONZ i Polskiej Akademii Nauk w jednym z wywiadów zadała pytanie o jakość społeczeństwa i rynek pracy – czy chcemy mieć rynek pracy, który faworyzuje tych, którzy są w stanie oddać z siebie wszystko, czy może rynek pracy, który widzi to, że ludzie przechodzą przez różne etapy życia. I nie chodzi tylko o opiekę nad dziećmi, ale też nad ludźmi starszymi. Chodzi też o momenty życia związane z kryzysem zdrowia psychicznego i potrzebę podreperowania swojego dobrostanu.

Jeśli przyjmiemy taką perspektywę, to zrozumiemy, że są takie etapy życia, kiedy możemy dać z siebie więcej, i takie kiedy dajemy z siebie mniej. Pracodawca, który to akceptuje jest w stanie nawiązać partnerską, często wieloletnią, współpracę z pracownikiem. Nam zależy, aby budować relację z pracownikiem na długie lata, dlatego w Philip Morris w Polsce promujemy narzędzia i programy ułatwiające zachowanie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, np. elastyczny czas pracy. Oferujemy Program Wsparcia Pracowników (Employee Assistance Program) dostępny dla wszystkich pracowników i ich rodzin (nie tylko dzieci, ale również rodziców, czy krewnych). Wdrożyliśmy również program „Happy Parents” oferując dodatkowe benefity pracownikom, którym urodziły się dzieci. Już niebawem w Polsce wprowadzimy pełnopłatny 8 tygodniowy urlop rodzicielski dla drugich opiekunów (ojców).

Komunikowanie potrzeb

Te działania wspierające pracowników w ich osobistych sprawach, to integralna część naszej kultury organizacyjnej promującej różnorodność i inkluzywność. Nie chodzi tylko o uwzględnianie różnych perspektyw w codziennej pracy, czy wdrażanie równościowej polityki płacowej bez względu na płeć, narodowość czy religię. Chodzi o budowanie równych szans rozwoju dla wszystkich pracowników. To oznacza, że niektórzy pracownicy czasem potrzebują naszej większej uwagi czy pomocy, aby w pełni rozwinąć skrzydła lub wrócić do dobrej formy.

Ważne, żeby patrzeć na budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej różnorodności i inkluzyjności jak na proces, który wymaga udziału nie tylko pracodawcy, ale i wszystkich pracowników. To jest permanentny dialog, a kluczem do sukcesu jest stworzenie warunków, w których pracownicy nie boją się mówić o swoich potrzebach czy spostrzeżeniach, zarówno w odniesieniu do siebie samych, jak i  reprezentując grupę pracowników. Otwartość, poczucie, że jesteśmy ważni, przeświadczenie, że mamy wpływ na to, co się dzieje w organizacji oraz troska o siebie nawzajem – takie podejście buduje kapitał w organizacji i daje szansę wszystkim wykorzystać swój potencjał. Organizacja to ludzie.  

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds