3M – budowanie świadomości i kultury organizacyjnej

3M – budowanie świadomości i kultury organizacyjnej

Zgodnie z dorocznym badaniem zaufania i wiarygodności „Edelman Trust Barometer 2022”, biznes ponownie cieszy się największym zaufaniem (61%) i pozostaje instytucją najbardziej zaufaną, wyprzedzając organizacje pozarządowe (59%), rząd (52%) i media (50%). Siedemdziesiąt siedem procent respondentów ufa swojemu pracodawcy, co sprawia, że ​​relacja między pracodawcą a pracownikiem jest niezwykle ważna. Badanie wskazuje jednoznacznie, że przywództwo społeczne jest obecnie jedną z najważniejszych funkcji biznesu. We wszystkich kwestiach ludzie chcą większego zaangażowania biznesowego, z czego tematyka nierówności ekonomicznych znalazła się na drugim miejscu (po kwestiach związanych ze zmianą klimatu).

Zgodnie z wynikami ankiet biznes był wskazywany na pierwszym miejscu jako instytucja, która przyjmuje rolę lidera w celu rozwiązywania problemów społecznych i jest skuteczna w realizacji planów i strategii. Ankietowani zapytani o to co jest dla nich wiarygodnym źródłem informacji, na pierwszym miejscu wskazywali pracodawcę.  Rola i oczekiwania wobec biznesu nigdy nie były jaśniejsze. Z tego powodu środowisko pracy to bardzo dobra przestrzeń do prowadzenia kampanii edukacyjnych i budujących świadomość tematów bliskich ludziom.  

Obecnie, firma 3M swoje działania w dużym stopniu skupia na tematyce związanej z szeroko rozumianym partnerstwem, co jest związane z globalnymi wartościami firmy, wynikającymi ze strategii różnorodności. Co roku w listopadzie 3M organizuje Miesiąc Różnorodności, Włączenia i Równości. Przez cały miesiąc pracownicy korporacji biorą udział w dyskusjach, warsztatach i panelach na temat szacunku, zrozumienia oraz otwartości. Zaproszeni do udziału goście dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z kulturą inkluzji, opowiadając też swoje osobiste historie. W 2021 3M nawiązało współpracę z zewnętrznymi organizacjami takimi jak Fundacja Share the Care oraz United Nations Global Compact, które poprowadziły webinary dla pracowników wpisujące się w tematykę różnorodności.

Warsztat Fundacji Share the Care „Partnerstwo oczami kobiet i mężczyzn” był szansą na spojrzenie na wiele codziennych spraw bez kalki stereotypów, które narzucają kobietom i mężczyznom konkretne role społeczne. Okazuje się, że możliwość spojrzenia na drugą osobę z innej perspektywy jest bardzo odkrywcze i potrzebne. W pogoni dnia codziennego często „lecimy na autopilocie” i odwołujemy się do schematów niekoniecznie odpowiadających naszym obecnym potrzebom.  

Webinary prowadzone przez przedstawicieli UNGC skupiły się na danych statystycznych wskazujących na znaczące różnice w zależności od prezentowanej płci na rynku pracy. Poruszone zostały tematy różnic w wynagrodzeniach u kobiet i mężczyzn, wykształcenia, angażowania się w obowiązki domowe, a także tego jak pandemia wpłynęła na poczucie komfortu wśród mężczyzn i kobiet.

3M realizuje również wewnętrzny program Women’s Leadership Forum (WLF). Jego celem jest wzmocnienie roli kobiet i promowanie ich rozwoju. Firmie zależy, aby kobiety pracujące w 3M były bardziej pewne siebie oraz miały równe szanse w zatrudnieniu i zdobywaniu kolejnych szczebli kariery.

Jednym z głównych  działań WLF są cykliczne spotkania Lean In Circles. Ich uczestniczki rozmawiają w bezpiecznej atmosferze zaufania, otwartości i szacunku na tematy takie jak pewność siebie, odporność psychiczna czy marka osobista. W spotkaniach biorą udział m.in. liderki 3M, które opowiadają młodszym stażem koleżankom o budowaniu kariery na podstawie swoich doświadczeń.

3M nie tylko wspiera rozwój zawodowy kobiet, ale dąży do tego, by wyrównać proporcje kobiet i mężczyzn wśród pracowników. Efekty już widać – podczas gdy w Polsce udział kobiet w branży przetwórstwa przemysłowego wynosi niecałe 32 proc. (dane GUS za III kw. 2019 r.), wśród pracowników polskich fabryk 3M kobiety stanowią aż 41 proc. zespołu. Działalność 3M w tym zakresie została ostatnio doceniona przez UN Global Compact Network Poland. W październiku 2021 podczas gali UN DAY, firma 3M otrzymała nagrodę za realizację celów programów agendy 2030 w trzech kategoriach, w tym za aktywność w obszarze równości w biznesie.

W 3M różnorodność jest celem strategicznym, który jest mierzalny. „Kiedy mówię o różnorodności, to mam na myśli przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka i unikalność każdego z nas. Nasza firma z tego czerpie i dzięki temu pracujemy w przyjaznej społeczności opartej na wzajemnym zrozumieniu. To dla mnie bardzo cenne” – mówi Agnieszka Wereżyńska, menadżerka działu obsługi klienta w 3M Global Service Center we Wrocławiu, a także .

W 2020 r. 3M po raz pierwszy przygotowało światowy Raport o Różnorodności, Równości i Włączaniu. Wyznacza on globalny cel: zwiększenie liczby różnorodnych osób (w aspektach płci, rasy, wyznania itp.) na stanowiskach kierowniczych w firmie z 32,6 proc. do 65,2 proc. Do monitorowania osiągnięć w tym zakresie służy wskaźnik Diversity Index, który od 2015 r. mierzy, na ile efektywne są działania zwiększające różnorodność, sprawiedliwość i włączanie w firmie. Obecnie wskaźnik wynosi 43,3 proc., co oznacza wzrost o ponad 10 p.p. przez 5 lat.

O tym, na ile pracownicy 3M czują się ważną częścią firmy, świadczy z kolei globalny wskaźnik włączania, opracowany przez 3M w 2017 r. Opiera się on na danych z ankiet pracowniczych i jest punktem wyjścia do działań wspierających kulturę włączania. Najnowsze badania wykazały wzrost wskaźnika o 5 p.p. rok do roku (2019 – 71 proc., 2020 – 76 proc.). Potwierdza on, że 3M to pracodawca, który stawia na otwartość, zrozumienie i szacunek. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w cyklicznie przeprowadzanym badaniu Great Place To Work, w którym 3M od lat znajduje się w czołówce. W 2021 r. firma zajęła w tym rankingu 6. miejsce na świecie, m.in. dzięki obecności na liście Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce.

Oprócz działań w obszarze komunikacji 3M oferuje pracującym rodzicom szereg benefitów z zakresu work-life balance. Tematy wellbeingu, zdrowia, wypoczynku, łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym są podstawowym elementem kultury organizacyjnej firmy.  

Pracownicy, którzy posiadają dzieci mogą liczyć na pomoc w opiece nad nimi. W lipcu 2018 roku zorganizowane zostały po raz pierwszy półkolonie dla dzieci pracowników w okresie wakacyjnym. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym feedbackiem ze strony pracowników oraz ich dzieci, dlatego jest kontynuowana. Zwłaszcza w okresie pandemii, dodatkowe wsparcie w opiece nad dziećmi było bardzo pożądane i bardzo wysoko ocenione przez pracowników.

W 3M GSC funkcjonuje program FlexAbility, którego głównym celem jest umożliwienie pracownikom zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym poprzez zmianę myślenia o sposobie i miejscu wykonywania pracy. W ramach programu pracownicy mają do dyspozycji m.in. następujące narzędzia: tryb pracy zadaniowej dla grupy pracowników spełniającej określone warunki, elastyczne godziny rozpoczynania pracy dla poszczególnych działów i praca zdalna z domu.

Dodatkowo pracownicy 3M od 3 lat biorą udział w akcji „2 godziny dla rodziny”. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i bardzo pozytywną opinią od pracowników i ich rodzin. Pracownicy mają dowolność w wyborze, kiedy w ciągu dnia chcą poświęcić dwie godziny rodzinie, jedni wolą poświęcić je na poranne spokojne śniadanie z rodziną, a pozostali na skończenie pracy szybciej i pobawienie się z dziećmi lub rodzinny spacer. W ramach tej akcji wysyłamy do pracowników maila z informacjami o wydarzeniu oraz przysługujących im dwóch godzinach wolnego czasu do wykorzystania w tym konkretnym dniu.

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds