Santander Bank Polska – wzmacnianie poczucia wartości kobiet

Santander Bank Polska – wzmacnianie poczucia wartości kobiet

Kiedy zaczynamy temat równości rodzicielskiej, w tym również aspekt korzystania przez ojców z urlopów rodzicielskich, myślimy odruchowo, że działania należy skupić na mężczyznach. Zakładamy, że to ich należy zachęcać do większego zaangażowania w życie dzieci od wczesnych miesięcy życia. Tymczasem równie ważne jest stworzenie środowiska akceptacji dla kobiet, do których stereotypowo przypisana jest rola jedynego dobrego opiekuna dla swojego dziecka. To właśnie ciężar oczekiwań społecznych i kulturowych okazuje się być dużą przeszkodą w sięganiu po to, czego kobiety naprawdę chcą.

Wiele kobiet chce łączyć rozwój zawodowy z macierzyństwem, ale często muszą mierzyć się z łatką „karierowiczki”. W badaniu syndykatowym przeprowadzonym przez Fundację Share the Care wśród pracujących w banku rodziców i przyszłych rodziców, kobiety zostały zapytane, co zmotywowałoby je do podziału urlopu rodzicielskiego z tatą dziecka. Na 2 miejscu znalazła się odpowiedź: „działania pracodawcy na rzecz zmiany stereotypowego postrzegania płci”. Ten wynik jest porównywalny z danymi z innych firm i pokazuje jak ważne jest wspieranie kobiet i przeciwdziałanie ograniczającym wzorcom kulturowym.

Santander Bank Polska stworzył program Santander Women, który ma uczyć kobiety śmiałości i wzmocnić ich poczucie wartości. Jak mówi Marta Pszczoła, dyrektorka Departamentu Zarządzania Talentami i Transformacji Kultury Organizacyjnej, Santander Bank Polska, przez swoje działania pokazuje, że zamiast pilnych uczennic biznes potrzebuje uczestniczek dyskusji, które nie boją się być sobą.

Poprzez współpracę z organizacjami zrzeszającymi kobiety oraz partnerstwo w kampaniach społecznych Santander Bank Polska przełamuje stereotypy i inspiruje kobiety do obejmowania ról liderskich. Firma dużą wagę przykłada do zapewnienia równowagi w liczbie kobiet i mężczyzn biorących udział w programach rozwojowych, a także w procesie sukcesji i rekrutacji. Te działania są szczególnie ważne dla pracujących mam, które często potrzebują wsparcia i zapewnienia, że rozwój zawodowy nie stoi w sprzeczności z rodzicielstwem.

W ramach programu organizowane są spotkania inspiracyjne, sesje rozwojowe, videocasty z ekspertami wspierającymi kobiety. Eksperci pomagają planować kobietom karierę, a przede wszystkim rozprawiają się ze stereotypami, które blokują potencjał kobiet. „Społecznie oczekuje się od nas łagodności i subtelności, na szczęście uczymy się rozpychać łokciami i zajmować należne nam miejsca” – podkreśla Marta Pszczoła.

Sam program jest wspierający, ale to co może przesądzić o jego skuteczności to powiązanie go ze strategią biznesową banku. „Mamy określone konkretne wskaźniki dotyczące zaangażowania kobiet na wyższych stanowiskach, mam powracających do pracy po urodzeniu dziecka, eliminowania luki płacowej. Monitorujemy jak nasze działania przekładają się na konkretne cele, które założyliśmy” – zaznacza Marta Pszczoła.  

W marcu 2020 Grupa Santander ogłosiła wprowadzenie na swoich wszystkich rynkach tzw. minimalnego standardu dotyczącego długości urlopów rodzicielskich. Jak podkreślano, bank wdrożył te standardy, aby pomóc osiągnąć cel, jakim jest zwiększenie liczby kobiet na wyższych stanowiskach do 40% w 2024 r.

W ciągu najbliższych miesięcy globalne wytyczne zostaną dostosowane do sytuacji prawnej w każdym kraju, w którym funkcjonuje Santander. W Polsce Santander szykuje się na wdrożenie dyrektywy work-life balance. Oczekuje, że ta zachęci ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich. Ponad 90% badanych wskazało, że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie same prawa i obowiązki w opiece nad dziećmi oraz, że czas spędzony z ojcem jest dla dziecka tak samo wartościowy jak czas spędzony z matką.

Bank ma zaplanowane działania, które przygotują organizację na urlopy rodzicielskie dla ojców. Będą to m.in.: webinary dla menadżerów na temat wspierania równości rodzicielskiej oraz działania budujące świadomość tematu wśród HR Biznes Partnerów. Santander Bank Polska będzie kontynuował i intensyfikował kampanię informacyjną na temat dyrektywy i uprawnień rodzicielskich. W 2022 wystartowała już sieć pracownicza „Santander Rodzice” oraz planowana jest strona w intranecie przeznaczona kwestiom rodzicielskim i prawom, które przysługują rodzicom.  

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds