BNP Paribas Bank Polska i siła oddolnych inicjatyw

BNP Paribas Bank Polska i siła oddolnych inicjatyw

Umiejętność słuchania pracowników i zrozumienia ich potrzeb to jedno. Drugie to reagowanie na te potrzeby. Bank BNP Paribas jako duża organizacja oferuje swoim pracownikom wiele benefitów – m.in. tych związanych z rodzicielstwem. Przy okazji – co równie ważne – tworzy środowisko, w którym zatrudnieni mają możliwość zgłoszenia swoich pomysłów, które mogą być dla nich pomocne zarówno w obszarach zarówno zawodowych jak i w życiu prywatnym. Chętnie z takiej możliwości korzystają, o czym przekonaliśmy się na podstawie działań prowadzonych w ramach sieci pracowniczych – ,,Kobiety zmieniające BNP” oraz ,,Tato, masz to jak w banku.” Przyjrzyjmy się im bliżej.

Tato, masz to jak w banku

Jest to inicjatywa, która zrodziła się wśród bankowych ojców na rzecz rozwijania kompetencji rodzicielskich, ojcowskich i równych praw rodzicielskich oraz korzystania z urlopów rodzicielskich przez mężczyzn. Narodziła się na korytarzu firmowym, kiedy Konrad Siedlecki, tata dwójki dzieci, zaczął rozmawiać z kolegami na temat rodzicielstwa. Okazało się, że wśród ojców jest duża potrzeba dzielenia się doświadczeniami związanymi z opieką nad dziećmi oraz rozmów o ojcostwie w męskim gronie. Co więcej inicjator projektu był zdziwiony jak mało ojców jest świadomych przysługujących im praw. „Tylko nieco ponad 50 proc. ojców w Polsce korzysta z dwutygodniowego pełnopłatnego urlopu ojcowskiego, a przecież pierwsze momenty życia dziecka są wyjątkowe i niepowtarzalne, warto przy nich być od samego początku” – podkreśla Konrad.

Sam skorzystał z urlopu tacierzyńskiego przy pierwszym dziecku. Z własnego doświadczenia wie, jak przełożyło się to na jego więź z pociechą. „Już nie woła tylko >>mama, mama<<, ale jest też >>tata<<” – dodaje.

Spostrzeżenia Konrada pokrywają się z wynikami niedawno przeprowadzonego przez agencję IQS badania jakościowego na temat postrzegania urlopu rodzicielskiego przez ojców. „Jednym z niezwykle ważnych wniosków z badania jest potrzeba rozmów mężczyzn na tematy ojcostwa i ich roli w opiece nad dziećmi” – podkreśla Joanna Włodarczyk, socjolożka, badaczka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, współautorka badania. Wielu badanych wspominało, że była to dla nich jedyna okazja, by w towarzystwie samych mężczyzn, ojców opowiedzieć o swoich doświadczeniach i wymienić się poradami. Widać było, że taka rozmowa jest dla nich ważna.

Przykładowe wypowiedzi mężczyzn biorących udział w badaniu:

„Mam wrażenie, że takie rozmowy to nieraz był temat tabu dla facetów. Często staraliśmy się tą odpowiedzialność za wychowywanie zrzucić na partnerkę. Teraz czasy się zmieniły, jesteśmy odpowiedzialnymi, nowoczesnymi facetami, którzy w życiu rodzinnym chcą aktywnie uczestniczyć. Poruszanie tej kwestii jest niezwykle ważne i potrzebne”.

„Cieszę się, że mogłem poznać perspektywę innych mężczyzn, którzy mają kilkuletnie doświadczenia w wychowywaniu dzieci. Do tej pory, obserwując grono swojej rodziny i znajomych, miałem wrażenie, że gdy tylko pojawia się dziecko, to kobiety mają najwięcej do powiedzenia na jego temat, a faceci stoją z boku i nie zabierają głosu. Dobrze było posłuchać, szczegółowo, jak to wygląda, jak się zmienia życie, jakie są wyzwania, ale też korzyści z tego okresu, gdy dziecko jest takie małe i spędza się z nim więcej czasu”.

„Fajnie jest wymienić się doświadczeniami z innymi ojcami”.

W narracji mężczyzn często wybrzmiewa, że to przede wszystkim kobiety mają możliwość rozmawiania na temat rodzicielstwa z innymi kobietami, a dla ojców brakuje takiej przestrzeni. Dodatkowo, jak zostało wcześniej wspomniane, wielu z nich było zaskoczonych informacją, jak ważną rolę odgrywają w życiu dziecka od samego początku jego rozwoju. Podczas dyskusji widać było w nich zmianę myślenia. Oczywiście, trudno ocenić, jak poważna i stała jest to zmiana, ale widać potencjał do rozmów z mężczyznami na ten temat. Może to być jeden ze sposobów na przekonanie ich do większego zaangażowania się w opiekę nad dzieckiem, w tym do decyzji o wzięciu co najmniej dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego, który zapewni dyrektywa work-life balance.

„Po tej rozmowie czuję się bardziej zmotywowany, żeby więcej czasu spędzić z dzieckiem”.

„Teraz, po tej rozmowie myślę, że chciałbym pójść na urlop rodzicielski”.

„Szczerze mówiąc, nigdy nie usiadłem i nie omówiłem tego tematu z partnerką. Myślę, że dzisiaj wieczorem usiądziemy przy herbacie i to przedyskutujemy”.

„Po tym spotkaniu byłbym skłonny skorzystać z takiego urlopu”.

 W ramach inicjatywy „Tato, masz to jak w banku” sieć ojców aktywnie angażuje się w dzielenie wiedzą, organizuje webinary i warsztaty, które odpowiadają na ich ojcowskie potrzeby. Dotyczą one zarówno małych, jak i starszych dzieci. W ramach zeszłorocznych Dni Różnorodności odbył się webinar z ekspertką pod hasłem „Home schooling”, a w trakcie Tygodnia Rodzicielskiego zorganizowano m.in. spotkanie ze specjalistką na temat rozwoju psychoseksualnego dzieci. Ojcowie mieli możliwość podzielić się zdjęciami ze wspólnego spędzania czasu z dziećmi.

,,Kobiety zmieniające BNP” wspierają pracujących rodziców

W sposób oddolny zrodziła się również inicjatywa ,,Kobiety zmieniające BNP”. Pomysł na jej powstanie zrodził się z potrzeby budowania równości płci, zadbania o większą reprezentację kobiet w strukturach menedżerskich i projektowych firmy, ale też wspierania idei różnorodności i włączenia różnych grup społecznych zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem przez działania z nimi i na ich rzecz. Dlatego w ramach tej inicjatywy zrodziły się również bardzo konkretne rozwiązania wspierające rodziców. Okazało się, że kobiety pracujące w BNP Paribas mają wiele pomysłów, jak poprawić komfort matek i ojców pracujących w organizacji. Wszystkie te inicjatywy zostały włączone do programu „Przyjazne miejsce pracy”.

Sylwia Rębisz-Stanek, obecnie starsza ekspertka ds. zgodności i ryzyka HR, zgłosiła własny projekt, bo sama jest mamą. Wspomina, że kiedy wróciła do pracy po półtorarocznej nieobecności, było dla niej dużym wyzwaniem odnalezienie się na nowo w środowisku pracy. „Przywitał mnie nowy przełożony i nowy zespół. Chociaż spotkałam się z ciepłym przyjęciem, miałam poczucie, że po przerwie wróciłam do zupełnie innej organizacji. Podczas mojej nieobecności wiele się zmieniło – ludzie, struktura organizacyjna. Mimo wsparcia, które otrzymałam, ciężko było mi się odnaleźć. Pomyślałam o projekcie, w którym wsparłabym młodych rodziców w powrocie do pracy” – tłumaczy Sylwia.

Tak zrodził się pomysł, aby stworzyć przestrzeń, w której znalazłyby się wszystkie przydatne informacje o dostępnych benefitach i o tym, z kim w jakiej sprawie się skontaktować. „Wiedziałam, że te wszystkie informacje gdzieś są dostępne, ale zależało mi na tym, aby zgromadzić je w jednym miejscu i by było to miejsce znane rodzicom w organizacji” – dodaje pomysłodawczyni projektu.

Kasia Zasada, ekspertka ds. zarządzania zmianą z Zespołu Zarządzania Jakością i Zmianą, z inicjatywy dyrektora pionu Sebastiena Rolleta, była zaangażowana w opracowanie dwóch podręczników ułatwiających powrót do pracy po urlopach związanych z narodzinami dziecka: jednego dla menadżerów, drugiego dla rodziców. Z jednej strony był to katalog rekomendacji dla menedżerów, jak wspierać rodziców oczekujących dziecka, z drugiej – zbiór najważniejszych informacjami formalno-prawnych oraz proceduralnych odnoszących się np. do tego, jak w Banku BNP Paribas są liczone premie, z kim i kiedy się skontaktować przed skorzystaniem z urlopów rodzicielskich lub wtedy kiedy zdecydujemy się na powrót do pracy.

Po realizacji wewnętrznego projektu w ramach pionu Kasia pomyślała, że to dobry pomysł na przeniesienie tych praktyk na większą skalę.

Aby zrealizować i upowszechnić swoje pomysły, Kasia i Sylwia połączyły siły oraz pomysły i nawiązały współpracę z jednostką odpowiedzialną w Banku BNP Paribas za benefity, która miała w planach budowę strony w intranecie skierowanej do przyszłych i obecnych rodziców. „Połączyliśmy siły i zasugerowałyśmy treści, które w opinii rodziców są potrzebne, a których brakuje” – wspominają pracowniczki banku.

Centralnym elementem projektu jest strona internetowa, na której rodzice znajdą wszystkie przydatne informacje – od momentu zajścia w ciążę, przez urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze, po zaplanowanie procesu onboardingu po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem. Ważnym elementem były też działania skierowane do rodziców, którzy aktualnie przebywają na takich urlopach.

W ramach projektu Kasia i Sylwia przeprowadziły ankiety wśród pracowników, którzy w ciągu ostatnich 14 miesięcy korzystali z urlopu związanego z narodzinami dziecka, oraz z tymi, którzy obecnie korzystają z takiego świadczenia. Okazało się, że nie wszyscy pracownicy mają potrzebę kontaktu z pracą podczas nieobecności, część jednak zgłosiła takie zapotrzebowanie. Projekt zabezpiecza potrzeby tych osób, które chcą mieć kontakt z pracodawcą i systematyzuje sprawy, które ich dotyczą. Niezobowiązująco daje szansę wszystkim do korzystania z inicjatyw, które organizuje Bank BNP Paribas, m.in. programu well-beingowego niezwiązanego bezpośrednio z pracą, ćwiczeń online na kręgosłup i webinarów z ciekawymi ekspertami.

Zależy nam, aby rodzice przebywający na urlopach związanych z rodzicielstwem wiedzieli o różnego rodzaju wydarzeniach i benefitach dla pracowników i mieli dostęp do nich. Szczególnie teraz, kiedy większość warsztatów, webinariów i porad odbywa się online. Warto, aby wiedzieli o nich ci, którzy przebywają na dłuższej przerwie” – podkreślają Kasia i Sylwia.

Rodzice, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w banku, lub chcą korzystać z inicjatyw Banku BNP Paribas podczas urlopów rodzicielskich, są proszeni o pozostawianie swoich prywatnych adresów mailowych.

Częścią programu „Przyjazne miejsce pracy” jest włączenie pracowników powracających z długich nieobecności do programu onboardingowego. Z ankiet wynikało, że dla wielu pracowników ważne jest ponowne wdrożenie do organizacji, odświeżenie informacji przydatnych w codziennej pracy i zapoznanie się z ofertą benefitową. „Tym bardziej jesteśmy przekonane, że udział w szkoleniu onboardingowym ułatwi życie wszystkim pracownikom, którzy wracają po długiej przerwie” – podkreślają inicjatorki programu.

Grupy projektowe skupione wokół tematów parentingowych nie tylko rozwijają kompetencje rodzicielskie, ale również działają na rzecz zdrowia wszystkich pracowników, np. współorganizując cykl webinarów w ramach projektu ,,Zdrowie zaczyna się od głowy” albo Dni Zdrowia (w 2021 roku były one poświęcone w dużej mierze profilaktyce przeciwnowotworowej). Dobrostan psychiczny i fizyczny jest bowiem podstawą dobrego rodzicielstwa. Istotne są również kwestie wsparcia w rodzicielstwie, definiowania roli dziadków i dialogu międzypokoleniowego.

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds