Jak dyrektywa work-life balance może wspierać różne pokolenia?

debata

Jak dyrektywa work-life balance może wspierać różne pokolenia?

Jak pokazują badania co dziesiąty zatrudniony łączy pracę z obowiązkami wobec dorosłych osób zależnych. Problem dotyczy aż ok. 1,7 mln osób i będzie on przybierał na wadze bo polskie społeczeństwo szybko się starzeje. W 2018r. na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym przypadały 4 osoby w wieku produkcyjnym, a w 2050r. będą przypadały już tylko 2. W wyniku badania zrealizowanego na przełomie 2019 i 2020 roku potwierdza się istnienie związku między rolami opiekuńczymi, a rezygnacją z pracy lub jej czasowym przerwaniem.

Pretekstem do dyskusji jest dyrektywa work-life balance, która mówi o 5 dniach roboczych w roku, przysługujących w przypadku poważnej choroby lub niesamodzielności krewnego.

Debata współorganizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach obchodów jubileuszu 1o-lecia Karty Różnorodności w Polsce, oraz przez Fundację Share the Care, z okazji promocji przewodnika „Równi w domu-równi w pracy”- szczegóły i przewodnik do pobrania TU.

Prelegenci:

1. Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

2. Irena Kotowska, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN

3. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polski Instytut Ekonomiczny

4. Karol Bukała, head of HR Poland NatWest

Zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds