Równi w domu – równi w pracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
intro

Równi w domu – równi w pracy  

Oddajemy w Wasze ręce przewodnik dla pracujących rodziców i pracodawców pt. „Równi w domu – równi w pracy”. To zbiór artykułów eksperckich oraz przykładów dobrych praktyk pracodawców w zakresie budowania równości rodzicielskiej, która jest ściśle związana z równością płci w innych obszarach życia. Opieka rodzicielska jest jednym z najważniejszych czynników nierówności między płciami. Na początku XXI wieku badacze z całego świata wciąć

odnotowują zjawisko tzw. kary za macierzyństwo – na rynku pracy matki mają niższe zarobki niż ojcowie. Odmienne traktowanie pracowników ze względu na płeć widać też w różnicach w wysokości emerytur, innym prawie do ubezpieczeń społecznych i możliwościach uczestnictwa w życiu publicznym oraz nierównych szansach na rozwój osobisty. Możemy wspólnie to zmienić.
Pobierz przewodnik i razem twórzmy świat równych szans.  

We are sharing with you our latest publication „Equal at home – equal at work”. It’s a collection of expert articles and best practices in building parental equality. The publication shows that parental and work equality are two sides of the same coin.


This will close in 0 seconds