Potencjał do wykorzystania

matki

Potencjał do wykorzystania

Pracujące matki remedium na potrzeby pracodawców

Praca zawodowa kobiet to ogromny potencjał dla gospodarek: w Polsce pracuje 72% kobiet w wieku 20-64 lata. Jednocześnie fakt, że zatrudnienie kobiet jest nadal dużo niższe niż mężczyzn (84% pracuje) jest dla tych gospodarek wyraźnym ekonomiczną stratą. 

Kobiety są dużo lepiej wykształcone, w Polsce różnica sięga 21 punktów procentowych wśród osób w wieku 30-34 lata na korzyść kobiet, a w prawie co piątym gospodarstwie domowym kobieta zarabia więcej niż mężczyzna (dane z 2014 r.).  Obecność większej liczby kobiet na rynku pracy oznacza nie tylko „więcej rąk do pracy”, ale także większe korzyści z różnorodności w miejscach pracy. Ta różnorodność zwiększa produktywność firm, przekładając się na wyższe dochody pracowników, firm, i wyższe PKB. 

Poszukiwania zasobów

Gospodarka Polski i innych krajów europejskich będą potrzebowały aktywnych zawodowo kobiet i ich potencjału w coraz większym stopniu. Populacje krajów unijnych starzeją się, kurczą się zasoby pracy, a rośnie populacja osób w wieku 65+. Pracodawcy coraz częściej sięgać będą po niewykorzystane zasoby pracowników, wśród których większość stanowią kobiety, w szczególności matki. To wymaga przełamywania barier aktywności zawodowej kobiet: dalszej rozbudowy sieci dobrych jakościowo miejsc opieki nad dziećmi i osobami dorosłymi wymagającymi wsparcia i opieki, gwarancji równych, transparentnych płac, rozwiązań podatkowych premiujących zatrudnienie kobiet (a nie ich bierność zawodową, jak to obecnie często wygląda). 

Wątpliwy przywilej

W Polsce palącą kwestią jest niski wiek emerytalny kobiet, który bardzo często pokazywany jest jako ich przywilej, choć prowadzi do ich szybszego wykluczenia z rynku pracy i marnowania ich potencjału. Kobiety częściej się kształcą, inwestują w nowe umiejętności, i jednocześnie mają pięć lat mniej na ich wykorzystanie i czerpanie z nich dochodów. Niższy wiek emerytalny kobiet oznacza niższe świadczenia emerytalne, co przekłada się na rosnące z wiekiem ryzyko ubóstwa. 

Potencjał kobiet hamują także normy społeczne. Te powoli zmieniają się, ale nadal i praca zawodowa i domowa kobiet postrzegane są  jako „mniej ważne”, choć ta nieodpłatna praca (prowadzenie domu, opieka) wykonywana głównie przez kobiety, stanowi nawet 25-30% PKB.  Większe zaangażowanie mężczyzn w prace domowe i opiekuńcze pozwolą lepiej wykorzystać potencjał kobiet i realizować ich aspiracje. 

Obecność większej liczby kobiet na rynku pracy oznacza nie tylko „więcej rąk do pracy”, ale także większe korzyści z różnorodności w miejscach pracy.

Jeśli podoba ci się, co robimy wesprzyj nas na PATRONITE i pomóż nam budować świat równych szans.

This will close in 0 seconds