Mastercard

Mastercard

Od 1 stycznia 2021 r. Mastercard oferuje dodatkowy 16-tygodniowy urlop dla opiekunów dzieci, który przysługuje zarówno matkom jak i ojcom. Może być wykorzystany elastycznie, w ciągu 12 miesięcy od urodzenia lub adopcji dziecka. Świadczenie jest dostępne dla wszystkich rodzin, bez względu na to czy opiekunowie są w formalnym związku. Urlop jest płatny w wysokości 100% wynagrodzenia, w tym czasie pracownik zachowuje wszystkie dodatkowe benefity i ma prawo do pobierania wszystkich przysługujących mu premii. Urlop można wykorzystać od razu całościowo lub podzielić go w dowolny sposób – nawet na pojedyncze dni wolne. Równolegle pracownikowi przysługuje prawnie urlop macierzyński i rodzicielski. Łączenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi to duże wyzwanie dla opiekunów, dlatego Mastercard wychodzi naprzeciw potrzebom pracowników oferując im dodatkowe świadczenie – czas, który mogą spędzić z dzieckiem. To odpowiedź na potrzebę równego traktowania na rynku pracy. Dążymy do tego, aby wszyscy, bez względu na płeć, mieli takie same szanse i możliwości rozwoju kariery. To oznacza również potrzebę egalitarnej dystrybucji benefitów. Równomierny podział urlopów rodzicielskich między matkami i ojcami to szansa na wypracowanie sprawiedliwego podziału obowiązków w domu oraz bardziej partnerskiego modelu rodziny, co może przełożyć się także na większe równouprawnienie kobiet na rynku pracy jak i w społeczeństwie. 

„Uważam, że benefit jest fantastyczny. Miałem okazję prawdziwie uczestniczyć w pierwszych tygodniach życia swojego syna, mogłem pomóc żonie w trakcie połogu i prawdziwie BYĆ w tym nowym życiu. Każdemu świeżemu tacie polecam wykorzystywać i nie magazynować tych dni. Poza zwykłym urlopem dostajemy dodatkową walutę jaką jest czas, który możemy (i powinniśmy!) w pełni poświęcić dziecku, partnerce i skierować pełne skupienie na tej nowej, wyjątkowej roli w jaką wchodzimy” – mówi Michał Wiśniewski, dyrektor regionalny ds. produktów konsumenckich w Mastercard, tata, który skorzystał z benefitu.

„W Mastercard na urlopie ojcowskim byłem dwa razy. To były absolutnie bezcenne tygodnie, które pozwoliły mi w pełni uczestniczyć w okresie niemowlęctwa Wandy, a potem Ryśka. Dostałem czas na to, by zbudować mięśniową bliskość ze swoimi dziećmi, którą można osiągnąć tylko w jeden sposób: dzień po dniu wycierając nosy, zmieniając pieluchy i piorąc pajacyki. Również z perspektywy zawodowej był to bardzo ważny okres, gdyż pozwolił mi z dystansu i właściwej perspektywy spojrzeć na prowadzone projekty” – mówi Jerzy Hołub, dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard 

Posłuchaj jak Mastercard wspiera swoich pracowników

Przeczytaj więcej na temat kampanii Facet na 100 PRO – Team Rodzina

This will close in 0 seconds