BNP Paribas

BNP Paribas

Bardzo ważnymi elementami strategii Banku BNP Paribas są wspieranie różnorodności i tworzenie inkluzywnej kultury organizacyjnej. Dlatego temat równej pozycji kobiet i mężczyzn w pracy i w całym społeczeństwie   jest   od   dawna   podejmowany   przez   bank.  

Różnorodność   to   szansa,   również biznesowa,   bo   łączenie   różnych   doświadczeń   i   punktów   widzenia   sprzyja   innowacyjności  i efektywności. Dbanie o równość szans dla wszystkich wymaga empatii, uważności na specyficzne potrzeby różnych grup społecznych, w tym również rodziców i osób sprawujących funkcje opiekuńcze. Aby te fundamentalne wartości wcielać w życie, Bank BNP Paribas zwraca uwagę na budowanie włączającej atmosfery wokół rodzicielstwa.

Takie podejście ma dwa główne aspekty. Po pierwsze kluczowe jest ułatwianie młodym mamom powrotu do pracy po urodzenia dziecka i spędzeniu z nim pierwszych miesięcy jego życia. Niemniej istotne jest promowanie i wspieranie równości rodziców w ich obowiązkach opiekuńczych. Ojcowie mają do odegrania nie mniej ważną rolę niż matki – ich aktywna obecność w życiu rodziny na pierwszym etapie życia dziecka jest odciążająca dla kobiety, ale też niezmiernie satysfakcjonująca dla nich samych. Budowanie więzi z malcem od samego początku jest kluczowe zarówno dla wzajemnych relacji, jak i dla przyszłego rozwoju dziecka.

Istniejąca w banku oddolna grupa ojców „Tato, masz to jak w banku”, działa na rzecz rozwijania kompetencji, równych praw rodzicielskich i korzystania z urlopów rodzicielskich przez ojców. Twórcy tej inicjatywy pokazują, że bycie ojcem to wyzwanie i jednocześnie niesamowita przygoda.  W ramach corocznych Tygodni Rodzicielskich w banku odbywają się warsztaty dla rodziców, w tym także przeznaczone specjalnie dla mężczyzn, np. „Jak być skutecznym tatą”.

Bank BNP Paribas jest partnerem Fundacji Share The Care działającej na rzecz  wyrównywaniu prawa obojga rodziców do opieki nad dzieckiem i samorealizacji we wszystkich sferach życia. W ramach tej współpracy, bank był współautorem wydanego przez fundację Przewodnika dla pracodawców „50/50 to się wszystkim opłaca. Rola pracodawców w zachęcaniu mężczyzn do korzystania z urlopów rodzicielskich” a także „Równi w domu – równi w pracy. Przewodnika dla pracodawców i pracujących rodziców.”

Dostrzegając zasięg i intensywność działań banku na rzecz równouprawnienia, Redakcja Forbes Women i UNGC Network Poland przyznały mu wyróżnienie w rankingu „Firma przyjazna tacie na etacie 2023”. W ubiegłym roku bank został także laureatem konkursu DEI 30% Club Poland, w którym doceniono jego strategię wsparcia partnerskiego modelu rodziny.

Posłuchaj jak Bank BNP Paribas Polska wspiera swoich pracowników:

Przeczytaj więcej na temat kampanii Facet na 100 PRO – Team Rodzina

This will close in 0 seconds