Joanna Włodarczyk

Koordynatorka działu badawczego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka działu badawczego w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prowadząca sekretariat redakcji czasopisma naukowego „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Ukończyła Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. Zrealizowała wiele badań z obszaru przemocy wobec dzieci, dobrego rodzicielstwa, kontaktu dzieci i młodzieży ze szkodliwymi treściami w internecie. Autorka szeregu publikacji , m.in. „Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci„ (FDN, 2013), „Survey of adverse childhood experiences and associated health-harming behaviours among Polish students„ (WHO, 2018). Współprowadzi podcast Wspólne Dzieci = Wspólne Obowiązki dla Fundacji Share the Care.

This will close in 0 seconds