2 lata luki opiekuńczej

2 lata luki opiekuńczej

Co to jest luka opiekuńcza? Jak się ją liczy? Jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich w takich zestawieniach?

O tym rozmawiamy z jedną z autorów takiego opracowania przygotowanego dla Komisji Europejskiej (The childcare gap in UE Member States) – dr Barbarą Jantą.

Dr Barbara Janta jest analitykiem polityki społecznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach rynku pracy, polityki rodzinnej, migracji, praw dziecka, oraz wyrównywania nierówności społecznych. W swojej pracy zawodowej przeprowadziła szereg badań dla Parlamentu Europejskiego, Komisji 

Europejskiej oraz podlegających jej agencji, m.in. Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP).

Jej dorobek obejmuje ponad 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych, oraz szereg prezentacji na forum europejskim.

This will close in 0 seconds