Rodzice na etacie

rodzicielstwo

Rodzice na etacie

Forbes Women, Fundacja Share the Care oraz UNGC Network Poland startują z 2 edycją rankingu pracodawców, którzy wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy poprzez działania budujące równość rodzicielską. 

Pomimo modernizacji, wzrostu gospodarczego i wzrostu odsetka zatrudnionych kobiet w XX wieku, przez długi czas różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn prawie się nie zmniejszała. 

Pracodawcy dostrzegają potencjał kobiet i chcą je wspierać w rozwoju zawodowym, ale szukając rozwiązań, warto wrócić do jednego z głównych źródeł nierówności, a jest nim opieka rodzicielska. To dlatego nadal badacze z całego świata odnotowują zjawisko tzw. motherhood penalty, czyli kary za macierzyństwo – na rynku pracy matki mają niższe zarobki niż ojcowie, mają ograniczony dostęp do awansów i nierzadko są dyskryminowane już na etapie rekrutacji. 

Potwierdzają to również badania Claudii Goldin, tegorocznej noblistki w dziedzinie ekonomii. Wykazała ona, że obecnie większość różnic w zarobkach między mężczyznami i kobietami wykonującymi ten sam zawód powstaje głównie wtedy, gdy mają dzieci. „Warto podkreślić, że oboje tracą” – powiedziała w zeszłym roku na blogu Social Science Bites Goldin. „Mężczyźni rezygnują z czasu spędzanego z rodziną, a kobiety często rezygnują z kariery”.

Czas na wyrównanie szans i możliwości – kobiet do rozwoju zawodowego, mężczyzn do pełnego zaangażowania w życie rodziny.

W 1 edycji rankingu, położyliśmy akcent na działania skierowane do mężczyzn. Ranking firm przyjaznych tacie na etacie, miał zwrócić uwagę na wchodzącą w życie dyrektywę work-life balance, która nadała ojcom prawo do indywidualnego urlopu rodzicielskiego. Patrząc na dane z ZUS, widzimy, że regulacje spełniają swoją rolę. Od stycznia do września 2023 już 20,900 ojców (versus 3700 w całym 2022 roku) skorzystało z nowych uprawnień!

Jak na ten nowy trend społeczny odpowiadają pracodawcy i marki? Zobaczymy w kolejnej edycji rankingu, który została rozszerzony o działania adresowane do pracujących mam oraz o działania podejmowane przez marki na rzecz równości płci. 

Kategorie: 

Tata na etacie – działania pracodawców na rzecz równości rodzicielskiej ojców. Ich celem jest tworzenie kultury organizacyjnej, która propaguje zaangażowane ojcostwo i rozumie, że mężczyzna też rodzic

Mama na etacie – działania pracodawców na rzecz budowania pozytywnego wizerunku pracującej mamy, które wspierają potencjał mam na rynku pracy i podejmują działania przekonywujące kobiety, że macierzyństwo nie stoi w sprzeczności z rozwojem zawodowym.

Wolne od stereotypów – kampanie zewnętrzne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku pracujących mam, oraz aktywizujące kobiety – mamy na rynku pracy

Wolni od stereotypów –  kampanie zewnętrzne mające na celu promowanie zaangażowanego ojcostwa, pozytywnego wizerunku mężczyzny w roli ojca i partnera.

Więcej informacji na: https://rodzicenaetacie.forbes.pl/

This will close in 0 seconds