Dyrektywa work-life balance

intro

Dyrektywa work-life balance wchodzi w życie. Przeczytaj wskazówki dla pracodawców przygotowane przez Fundację Share the Care.

Wprowadzają one do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów, powszechnie zwanej “dyrektywą work-life balance” (dyrektywą WLB) oraz dyrektywy o przejrzystych warunkach zatrudnienia.

Przedstawiamy Wam przewodnik, a w nim rekomendacje dla pracodawców dotyczące wprowadzenia nowych zasad wynikających z wdrożenia dyrektywy work-life balance w Polsce. Skupiamy się głównie na uprawnieniach rodziców do urlopów po urodzeniu się dziecka.

Pobierz przewodnik i razem twórzmy świat równych szans!

This will close in 0 seconds