PROUD PRACODAWCY

PROUD PRACODAWCY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
intro

To strona o PROUD PRACODAWCACH – firmach, które aktywnie działają na rzecz kobiet i pracujących mam poprzez wdrażanie rozwiązań służących łączeniu macierzyństwa z rozwojem zawodowym, budowaniu poczucia sprawczości i pewności siebie, usuwaniu systemowych barier utrudniającym awanse kobiet.

Znajdziecie tu przykłady i historie działań firm, pracodawców, którzy wspierają kobiety, a w szczególności pracujące mamy, w swoich organizacjach.

 

Dlaczego to jest ważne?

Wsparcie pracujących mam w miejscu pracy to nie tylko wyraz troski o pracowników. Jest to przede wszystkim kluczowy element budowania nowoczesnej, zrównoważonej i włączającej organizacji, w której potrzeby każdego pracownika są uwzględniane w strategii biznesowej, procesach i działaniach.

Kobiety, matki pracujace mierzą się z szeregiem trudności związanych z łączeniem macierzyństwa z aktywnością zawodową. Są to bariery na poziomie systemowym, organizacyjnym a także powszechnie funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy, które kładą się cieniem na decyzje kobiet w kontekście wyboru swojej ścieżki zawodowej.

Prowadzą one często do niepodejmowania walki o awans czy wycofywania się z rynku pracy, co jest niekorzystne zarówno dla nich samych jak i dla organizacji czy w szerszym ujęciu dla całej gospodarki czy społeczeństwa.

Dlatego też działania firm na poziomie organizacyjnym są tak ważne i istotne z punktu widzenia zmieniania całego systemu rodzicielstwa w szerokim ujęciu.

 

Co znajdziesz na naszej stronie?

Tutaj zebraliśmy inspirujące przykłady i najlepsze praktyki od firm, które inwestują w rozwój i wsparcie pracujących mam. Znajdziesz tu konkretne działania i programy, które umożliwiają łączenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym. Dzięki tym inicjatywom kobiety mogą czuć się doceniane i wspierane na każdym etapie swojej aktywności zawodowej.

Bo macierzyństwo nie stoi w sprzeczności z rozwojem zawodowym.

 

Zainspiruj się!

Wierzymy, że te przykłady staną się inspiracją dla innych organizacji do podjęcia podobnych kroków. Wspólnie możemy tworzyć środowisko pracy, w którym każda pracująca mama będzie mogła realizować swoje zawodowe i osobiste cele bez konieczności rezygnowania z jednego na rzecz drugiego.

Dziękujemy firmom, które podzieliły się z nami swoimi praktykami i w ten sposób przyczyniają się do kształtowania bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla rodzin świata pracy.

 

Zapraszamy do eksploracji i odkrywania nowych możliwości.

 

 

BGK jako pracodawca podejmuje wiele praktyk mających na celu wspieranie pracujących mam. Realizujemy te działania, ponieważ zdajemy sobie sprawę z
W ramach badań w kampanii „MAMY Czas na Zdrowie” odkryliśmy, że aż 2/3 pracujących matek unika wzięcia wolnego w pracy,
Bank BNP Paribas konsekwentnie wspiera zrównoważony rozwój gospodarki, kładąc szczególny nacisk na kwestie społeczne i dziedzictwo, które przekażemy przyszłym pokoleniom.
Grupa GROW (Grow Real Opportunities for Women), której celem jest wspieranie oraz inspirowanie kobiet w organizacji.

This will close in 0 seconds