Dopłacamy do 100 % wynagrodzenia ojcom na urlopach rodzicielskich

philip morris

Dopłacamy do 100 % wynagrodzenia ojcom na urlopach rodzicielskich

Wejście w życie dyrektywy work-life balance oznacza 9 dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego dla drugiego rodzica. Zasiłek macierzyński za ten okres wynosi 70% wymiaru podstawy wynagrodzenia. Wiemy, że utrata 30% wynagrodzenia jednego członka rodziny może być dotkliwa dla budżetu domowego.

Chcąc zniwelować tę barierę finansową, wskazywaną przez wiele rodzin, jak główny powód rezygnacji z wykorzystania z urlopu rodzicielskiego, w Philip Morris w Polsce (PMI) wprowadziliśmy dopłaty do 100% wynagrodzenia dla ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego przez okres 9 tygodni.

Wprowadziliśmy to rozwiązanie w Polsce w odniesieniu do standardu, jaki firma przyjęła globalnie. Dlatego, zdecydowaliśmy się na dopłaty do 100% wynagrodzenia, a nie na dodanie pełnopłatnych urlopów ojcowskich, co z pewnością było rozwiązaniem unikatowym na polskim rynku. Zależało nam na tym, aby wprowadzając globalne rozwiązanie, nie zgubić nadrzędnego celu, jakim jest wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy i mężczyzn w opiece nad dzieckiem.

Wierzymy, że tata, który wykorzystuje swoją część urlopu rodzicielskiego po tym jaka mama wraca do pracy, zarówno wspiera rozwój zawodowy swojej partnerki, jak i daje sobie przestrzeń do budowania więzi i nabierania wprawy w zajmowaniu się dzieckiem. Dzięki temu, nawet po zakończeniu urlopu rodzicielskiego jest bardziej zaangażowany w życie dziecka i rodziny, co potwierdzają liczne badania i nasze obserwacje. To odciąża mamę i przynosi wiele korzyści dzieciom.

Jesteśmy pewni, że zdecydowanie więcej mężczyzn zdecyduje się na wykorzystanie swojej części urlopu rodzicielskiego. W PMI nie będą mieli dylematów finansowych, ponieważ nasza firma oferuje wspomniane dopłaty do 100% wynagrodzenia.

To rozwiązanie jest częścią wielopoziomowego programu „Happy Parents” wspierającego pracujących rodziców. Oprócz rozwiązań opisanych powyżej, pracownikom po powrocie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, PMI oferuje specjalny pakiet „Pierwszy miesiąc”. Jest to rozwiązanie rzadko stosowane na polskim rynku. Po powrocie z urlopu rodzicielskiego bądź macierzyńskiego, przez pierwszy miesiąc, rodzic może pracować na pół etatu przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia,

Nasze działania obejmują również wewnętrzną kampanię edukacyjną na temat praw rodzicielskich i korzyści z dzielenia się urlopami. Uruchomiliśmy stronę intranetową, na której pracownicy mogą znaleźć najważniejsze informacje prawne, formularze i wnioski dotyczące urlopów rodzicielskich oraz materiały edukacyjne poruszające m.in. temat korzyści dla kobiet, mężczyzn i dzieci wynikające z dzielenia się urlopem rodzicielskim.

Na zmiany przygotowaliśmy również naszych menadżerów. Razem wypracowaliśmy narzędzia, które mają im pomóc w rozplanowaniu pracy podczas nieobecności świeżo upieczonych ojców.

Czujemy się zatem, jako organizacja, przygotowani do wejścia dyrektywy work-life balace w tym zakresie.

Pobierz Przewodnik „Równi w domu-Równi w pracy”

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds