Korzyść także dla ojca

Facet

Korzyść także dla ojca

Wskazując na zyski wynikające ze skorzystania przez mężczyznę z urlopu rodzicielskiego, zazwyczaj wspomina się o dobrym wpływie na rozwój dziecka, umożliwieniu kobiecie szybszego powrotu do pracy i odciążeniu jej od obowiązków rodzicielskich. Ta perspektywa jest oczywiście istotna, ale warto też pamiętać, że skorzystanie z tego urlopu może przynosić korzyści także samym ojcom.

Korzyści mogą dotyczyć kilku obszarów:

  • relacji z dzieckiem i radzenia sobie z rodzicielskimi wyzwaniami
  • relacji z partnerką
  • zdrowia psychicznego

Więcej czasu razem

Przyjrzyjmy się temu, jak skorzystanie z urlopu rodzicielskiego może wspierać ojcostwo. Po pierwsze daje mężczyznom szansę na spędzenie z dzieckiem więcej czasu na co dzień i asystowanie mu w zwykłych czynnościach. To jest bardzo ważne w kontekście budowania więzi z synem lub córką i ich poznawania. Kiedy ojciec jest w pracy, w ograniczony sposób towarzyszy w rozwoju dziecka i obserwacji, jak ono funkcjonuje. W efekcie mniej o nim wie i jest mu trudniej radzić sobie, gdy zostaje z potomkiem sam na sam. 

Urlop rodzicielski to świetna okazja, żeby lepiej poznać swoje dziecko, nauczyć się go, wypracować schematy działania, które ułatwią w przyszłości codzienne funkcjonowanie w roli rodzica. Dzięki temu takie czynności, jak karmienie, ubieranie, usypianie, organizowanie zabaw, będą dla ojca łatwiejsze i mniej obciążające. Potwierdzają to badania naukowe, wskazujące, że mężczyźni, którzy skorzystali z urlopu ojcowskiego (i/lub rodzicielskiego) są bardziej zadowoleni z relacji z potomstwem i częściej doświadczają ojcostwa jako czegoś pozytywnego. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego to także inwestycja na przyszłość w funkcjonowaniu w roli ojca. Wielu mężczyzn włączających się w opiekę nad dzieckiem dopiero, gdy ono skończy dwa, trzy lata, doświadcza trudności ze zbudowaniem więzi z maluchem, który wyraźnie preferuje mamę, mniej słucha taty i trudniej uspokaja się przy nim w emocjonujących sytuacjach. 

Rozwijając więź z dzieckiem na wczesnym etapie jego życia, budujemy stabilny fundament pod przyszłe, wspólne relacje. Syn lub córka mogą lepiej poznać ojca, zyskać do niego zaufanie i poczuć się przy nim bezpiecznie. Z takim doświadczeniem mężczyzna łatwiej będzie pozytywnie wpływał na rozwój dziecka w przyszłości, będzie umiał wyznaczać i respektować granice zachowania, dzielić się swoimi pasjami i wartościami. Będzie też wsparciem dla syna lub córki w ich wyzwaniach. 

Równie istotne jest odczuwanie radości z obserwowania tego, jak rozwija się dziecko. Ojcowie korzystający z urlopów rodzicielskich dzielą się pozytywnymi doświadczeniami z czasu spędzonego z potomstwem. Podkreślają, że to dla nich coś wyjątkowego, gdy mogą widzieć pierwsze kroki dziecka, słyszeć jego pierwsze słowa i patrzeć, jak codziennie zdobywa nowe umiejętności. Zobaczyć to na zdjęciach lub usłyszeć z opowieści partnerki, a być przy tym, to jednak zupełnie różne doświadczenia. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego i/lub ojcowskiego to szansa na bycie świadkiem tych pięknych momentów.

Lepsze relacje z partnerką

Jedną z istotnych trudności, których mogą doświadczać ojcowie po narodzinach dziecka, jest pogorszenie relacji z partnerką. Dlatego skorzystanie przez mężczyznę z urlopu to także inwestycja w budowanie związku. Badania naukowe pokazują, że ci, którzy zdecydowali się na taki krok, mają lepszą relację z partnerką, są bardziej zadowoleni z jakości związku oraz doświadczają lepszej współpracy z kobietą na polu rodzicielskich obowiązków. Korzystając z urlopu rodzicielskiego, można odciążyć partnerkę, ale także lepiej zrozumieć jej doświadczenia związane z byciem głównym opiekunem dziecka. Poznawanie perspektywy drugiej strony to szansa na bardziej otwartą komunikację, więcej wdzięczności i wzajemnego docenienia oraz zrozumienia w związku. 

Jedną z kluczowych korzyści urlopów dla ojców jest to, iż sprzyjają one szybszemu powrotowi kobiet na rynek pracy. A jakie ma to pozytywne skutki także dla ojców? Rozwój zawodowy, a co za tym idzie lepsze wynagrodzenie partnerki, to szansa na jej większy wkład w domowy budżet, a więc mniejszą presję na mężczyznę, który w innym przypadku w całości lub w zdecydowanej większości musi zadbać o bezpieczeństwo finansowe rodziny. Badania przeprowadzone m.in. w Danii pokazują, że w perspektywie kilku lat w rodzinach, w których mężczyzna skorzystał z urlopu ojcowskiego i/lub rodzicielskiego, sytuacja finansowa staje się lepsza, a łączne dochody partnerów są wyższe niż w tych rodzinach, gdzie ojciec się na to nie zdecydował. Lepszy stan domowego budżetu to szansa dla mężczyzny na spokój, rozwój, mniejsze i większe przyjemności… Choć w krótkoterminowej perspektywie argument finansowy często zniechęca panów do skorzystania z przysługującego im urlopu, to warto spojrzeć na to długoterminowo.

Redukcja stresu

Ostatni aspekt korzyści wynikających ze skorzystania z urlopu przez ojca dotyczy zdrowia psychicznego i samopoczucia. Smutna prawda jest taka, że mężczyźni równie często jak kobiety doświadczają poważnych problemów w tej sferze. W świetle badań naukowych można stwierdzić, że skorzystanie z urlopu ojcowskiego i/lub rodzicielskiego jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia depresji oraz bardzo silnego i przedłużającego się stresu, który może skutkować problemami w zakresie zdrowia fizycznego.

Jak widać, urlop rodzicielski i/lub ojcowski może mieć wiele korzyści dla mężczyzn. I to nie tylko doraźnych, ale także tych długoterminowych. Jest szansą na zbudowanie lepszej relacji z dzieckiem, rozwój kompetencji rodzicielskich, zachowanie dobrych stosunków z partnerką i zredukowanie stresu wynikającego z pracy zawodowej. Warto pomyśleć o tym, żeby z tej możliwości skorzystać i dobrze się do tego przygotować.

Badania przeprowadzone m.in. w Danii pokazują, że w perspektywie kilku lat w rodzinach, w których mężczyzna skorzystał z urlopu ojcowskiego i/lub rodzicielskiego, sytuacja finansowa staje się lepsza, a łączne dochody partnerów są wyższe niż w tych rodzinach, gdzie ojciec się na to nie zdecydował.

Chcesz wiedzieć więcej, pobierz cały przewodnik Facet na 100 Pro

Dodaj komentarz

This will close in 0 seconds